Begroting provincie sluitend en solide

provinciehuis groningen-1In 2015 wil de provincie bijna € 325 miljoen besteden, € 5 miljoen meer dan in 2014. Dat staat in de begroting 2015 die Gedeputeerde Staten van Groningen hebben aangeboden aan Provinciale Staten. Gedeputeerde William Moorlag: “De laatste begroting van dit college is solide en sluitend. In de meerjarenbegroting is een overschot van gemiddeld €3,4 miljoen per jaar dat als buffer, of na de verkiezingen in maart 2015 voor nieuw beleid gebruikt kan worden”

In 2015 blijft de provincie volop investeren. Hiervoor worden middelen uit reserves geput en ingezet in combinatie met rijksgeld (o.a. €20 miljoen Asschermiddelen) en geld van de NAM dat via de Dialoogtafel wordt ingezet voor het verbeteren van de leefbaarheid en de economie in het gaswinningsgebied. Met al deze investeringen krijgen werk, economie en leefbaarheid in Groningen een impuls en worden nieuwe banen gecreëerd.

Het grootste deel van de begroting (33 %) gaat naar het openbaar vervoer en provinciale wegen. In 2015 worden onder meer de wegen Delfzijl – Groningen (N360) en Mensingeweer – Winsum (N361) beter en veiliger gemaakt. De Oostelijke ringweg Groningen en de weg Veendam –Ter Apel (N366) worden verder verbeterd. Ook wordt gestart met de nieuwe rondweg om Aduard.

In de begroting van 2015 is geen geld gereserveerd voor jeugdzorg. Die taak wordt overgeheveld naar gemeenten en de rijksuitkering aan de provincie stopgezet.

De begroting wordt op 24 september as. door Provinciale Staten besproken.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *