Bestemmingsplan Paddepoel Pleiadenlaan-oost 2

Het plangebied ligt in de wijk Paddepoel. De wijk, die is gerealiseerd tussen 1963 en 1967, ligt temidden van de wijken Selwerd en Vinkhuizen. Paddepoel is opgebouwd uit stempels die zijn ontworpen vanuit de tuinstadgedachte. De stempels bestaan uit grondgebonden woningen en portieketagewoningen en worden in diverse variaties en verdraaiingen herhaald. Ten zuiden van het plangebied, aan de Wilgenlaan, staan portiekflats die deel uitmaken van dergelijke stempels.

Ten noorden van het plangebied ligt het centrale winkelcentrum van de wijk Paddepoel. Dit is een grotendeels overdekt winkelcentrum dat is gebouwd in twee lagen. De zijde van het winkelcentrum die is gericht naar het plangebied, bestaat uit een parkeerterrein en achterzijden van winkelpanden waar laden en lossen plaatsvindt. Aan de oostzijde grenst het plangebied aan de groenzone die Paddepoel scheidt van de wijk Selwerd.

In het plangebied zelf staat een kantoorpand, een voormalig kantoor van UWV-GAK. Op dit moment biedt het kantoor tijdelijk onderdak aan een onderwijsinstelling.

De zuidelijke rand van het plangebied bestaat uit een groenstrook en water.

De verkeersstructuur is voornamelijk aan de randen van het plangebied gelegen. Ten westen van het plangebied ligt de Zonnelaan die Paddepoel verbindt met de ring (N370). Het voormalige UWV-GAKkantoor wordt ontsloten vanaf de Dierenriemstraat. Langs de Pleiadenlaan wordt geparkeerd. Een voetpad langs de zuidelijke grens van het plangebied, verbindt de Zonnelaan met de Dierenriemstraat.

2.1.2 Ontwikkelingen

De woningbouwcorporatie Nijestee ontwikkelt plannen voor jongerenhuisvesting op de locatie van het kantoorgebouw in het plangebied. Het voormalige kantoor zal worden gesloopt en vervangen door een nieuw gebouwencomplex voor jongerenhuisvesting met twee woontorens van ca. 20 lagen. De corporatie wil daarbij op de begane grond de mogelijkheid hebben andere functies te vestigen in de sfeer van dienstverlening, cultuur en sport en recreatie.

De planvorming rond dit project is echter nog niet in het stadium dat door middel van een ontwikkelingsgericht bestemmingsplan deze nieuwe functie kan worden vastgelegd. Om in de (nabije) toekomst toch in te kunnen spelen op deze functiewijziging, is in voorliggend bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, die de beschreven ontwikkeling kan gaan faciliteren.

(bron en foto: gemeente groningen)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *