Bestemmingsplan binnenstad Groningen toe aan vernieuwing

KnipselB&W hebben een nieuw bestemmingsplan gemaakt voor de binnenstad. Dit voorziet in meer flexibiliteit voor verschillende soorten gebruik en minder flexibiliteit in bouwmogelijkheden. Bij dit laatste gaat het vooral om bouwhoogte. Ook beschermt de gemeente het groen en het open binnenterrein in de binnenstad beter. Lees verder

Ontwerpbestemmingsplan Paddepoel Centrum ter inzage

KnipselBurgemeester en wethouders maken bekend dat een ontwerp-bestemmingsplan ‘Paddepoel centrum’, met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 11 januari 2013 gedurende zes weken ter inzage ligt bij:  het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Ged.Zuiderdiep 98, op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur;  en in het Gemeentelijk Informatiecentrum GIC, Kreupelstraat 1 (Prefectenhof), op maandag van 13.00 tot 16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur, op donderdag bovendien van 18.00 tot 20.00 uur. Lees verder

Bestemmingsplan Paddepoel Pleiadenlaan-oost 2

Galerij

Deze galerij bevat 1 foto.

Het plangebied ligt in de wijk Paddepoel. De wijk, die is gerealiseerd tussen 1963 en 1967, ligt temidden van de wijken Selwerd en Vinkhuizen. Paddepoel is opgebouwd uit stempels die zijn ontworpen vanuit de tuinstadgedachte. De stempels bestaan uit grondgebonden … Lees verder

Een kijkje op bouwlocatie Bessemoerstraat Paddepoel

Galerij

Deze galerij bevat 2 foto's.

Een kijkje vandaag 27 juni op de bouwlocatie van de Bessemoerstrook. De werkzaamheden in volle gang voor de realisering van de 32 starterswoningen die door woningcorporatie De Huismeester worden gebouwd.    Het woon complex past in het grootschalige plan dat … Lees verder