Ontwerpbestemmingsplan Paddepoel Centrum ter inzage

KnipselBurgemeester en wethouders maken bekend dat een ontwerp-bestemmingsplan ‘Paddepoel centrum’, met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 11 januari 2013 gedurende zes weken ter inzage ligt bij:  het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Ged.Zuiderdiep 98, op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur;  en in het Gemeentelijk Informatiecentrum GIC, Kreupelstraat 1 (Prefectenhof), op maandag van 13.00 tot 16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur, op donderdag bovendien van 18.00 tot 20.00 uur.

 

Exemplaren van het ontwerp-bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn tegen betaling op bovenvermelde adressen verkrijgbaar.

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft betrekking op het winkelcentrum Paddepoel en het parkeerterrein met benzinestation ten zuiden van de Pleiadenlaan. Het plan is gemaakt om de oude bestemmingsplannen voor deze locatie te vervangen door één nieuw plan.

U kunt het ontwerp-bestemmingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/bestemmingsplan. Het plan heeft het identificatienummer NL.IMRO.0014.BP529Paddepoelcent-ow01. Door te zoeken op ‘bestemmingsplan Paddepoel centrum’ komt u bij de pdf-bestanden van het plan (‘papieren versie’). U kunt ook doorklikken naar de interactieve bestemmingsplannenkaart.

Deze kaart vindt u ook op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

De digitale planbestanden zijn te vinden op gemeente.groningen.nl/ro-online/plannen.

Vanaf 11 januari tot en met 21 februari 2013 kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Schriiftelijk bij de Gemeenteraad, p/a RO/EZ, postbus 7081, 9701 JB Groningen. Als u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen kunt u een afspraak maken met het team juridische zaken RO/EZ, tel. (050) 367 81 00.

Gemeente Groningen, 10 januari 2013

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *