Buurtcentrum Paddepoel Zuidoost in plastic gehuld

groningen-paddepoel-buurtcentrum-1De werkzaamheden voor de nieuwbouw van het buurtcentrum voor  Paddepoel Zuid-Oost en de Tuinwijk gingen 4 maart van start en nu al zien we de voortgang. Een gebouw nog in zijn jasje welke na we hopen medio dit jaar gereed zal zijn.

Bouwwerkzaamheden gestart buurtcentrum Bessemoerstrook

Deze week is de bouw van het nieuwe buurtcentrum, onderdeel van de herinrichting Bessemoerstrook, van start gegaan. Het nieuwe te bouwen buurtcentrum vervangt het huidige jeugdcentrum Tuinwijk. Het nieuwe buurtcentrum is bedoeld voor Paddepoel Zuidoost en Tuinwijk.  Alle nieuws over de Bessemoerstrook: klik hier 

Stand van zaken Bessemoerpark Paddepoel Tuinwijk

groningen-paddepoel-dierenriemstraat-bessemoerstrook oktober-8Veel werk is er de laatste weken verzet voor realisering van het Bessemoer Park tussen de wijken Paddepoel en Tuinwijk. Met al het zware vervoer hebben zich er voorzover bekend,  geen ongelukken voorgedaan. Langzamerhand wordt zichbaar hoe het gaat worden. Lees verder

Werkzaamheden Dierenriemstraat onveilig en onnodige schade

groningen-paddepoel-bessemoerstrook-hervatting werkzaamheden-6De werkzaamheden met betrekking tot de herinrichting van de Bessestrook zijn weer van start gegaan en dat leidde ertoe dat veel zwaar materiaal ingezet moet worden om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. We spraken met bewoners die zich verbaasd hebben dat maatregelen voor de verkeersveiligheid achterwege zijn gebleven, zoals het parkeren aan één kant van de straat. Lees verder

Dierenriemstraat belast met zwaar transport werkzaamheden Bessemoerstrook

De vervolg werkzaamheden aan de Dierenriemstraat voor het verder gereed maken van de Bessemoerstrook in de Groninger wijk Paddepoel zijn weer van start gegaan deze week.
groningen-paddepoel-bessemoerstrook-hervatting werkzaamheden-6

De grond wordt afgegraven en in gereedheid gebracht voor de opvang van het overtollige regenwater. Een aanpassing die nogal ingrijpend is en zelfs leid tot gevaarlijke verkeerssituaties waar helaas niet op geattendeerd wordt. Lees verder

Nieuwe toplaag voor autoluwe Dierenriemstraat Paddepoel

groningen-paddepoel-dierenriemstraat-bessenmoerstrook-toplaag -7De Dierenriemstraat in de Groninger wijk Paddepoel is vandaag en morgen afgesloten voor het verkeer. Deze weg wordt ingericht als autoluwe fietsstraat..

De straat wordt vier meter breed en is toegankelijk voor fietsers in twee richtingen én voor autoverkeer in één richting, namelijk vanaf de Dierenriemstraat naar de Bessemoerstraat. Lees verder

Dierenriemstraat Bessemoerpark heringericht

Het Bessemoerpark, de strook tussen de Tuinwijk en Paddepoei Zuid-Oost, wordt opnieuw ingericht. Op 8 juli 2013 is gestart met de herinrichting van het stukje Dierenriemstraat tussen de Grote Beerstraat en de Bessemoerstraat en eindigen vandaag op 18 juli.
groningen-paddepoel-dierenriemstraat-herinrichting bessemoer-weg-1
De weg wordt ingericht als autoluwe fietsstraat. Lees verder

Dierenriemstraat tijdelijk afgesloten voor inrichting Bessemoerpark

groningen-paddepoel-herinrichting bessemoerpark-1Het Bessemoerpark, de strook tussen de Tuinwijk en Paddepoei Zuid-Oost, wordt opnieuw ingericht. Op 8 juli 2013 wordt gestart met de herinrichting van het stukje Dierenriemstraat tussen de Grote Beerstraat en de Bessemoerstraat (zie plattegrond). Lees verder

Sloop woningen deel II Dierenriemstraat Paddepoel van start

groningen-paddepoel-dierenriemstraat-sloop 5-23-7Vandaag, 12 maart, onder toeziend oog van een jonge spruit, werd de sloop van de woningen aan de Dierenriemstraat nr. 5 t/m 23 ingang gezet om plaats te maken voor de verdere ontwikkeling van de Bessemoerstrook.

De Bessemoerstrook ligt tussen de Dierenriemstraat en de Bessemoerstraat. Lees verder

Sloop woningen Dierenriemstraat Paddepoel van start

paddepoel-dierenriemstraat-sloop woningen tbv bessemoerpark-1Vandaag, later dan de planning, werd de sloop van de woningen aan de Dierenriemstraat ingang gezet om plaats te maken voor de verdere ontwikkeling van de Bessemoerstrook.

De Bessemoerstrook ligt tussen de Dierenriemstraat en de Bessemoerstraat. Lees verder