Ecologische waarde Park Selwerd wordt zichtbaar

groningen-selwerd-park selwerd-ecologische groei-2De meningen waren vorig jaar verdeeld over de herinrichting van park Selwerd . De resultaten van de ecologische kwaliteit worden nu echt zichtbaar.

Wethouder Jan Seton is als het om milieuzaken betreft gelukt deze herinrichting zorgvuldig  en met betrokkenen een veranderd Park Selwerd te realiseren. Een toename van insecten en vlinders die zich bevinden op de vele bloemen soorten die het park rijk is. Lees verder

Ecologie en cultuurhistorie op begraafplaatsen

De begraafplaatsen in onze stad zijn prachtige, verstilde plekken met een bij hun functie passende sfeer, waar de gemeente zorgvuldig mee om gaat. Daarom zijn in de onlangs vastgelegde beheerafspraken voor de begraafplaatsen naast maatregelen over regulier beheer en onderhoud ook ingrepen vastgelegd om de ecologische en cultuur-historische waarden ervan te ondersteunen en te benadrukken. Lees verder

Ecologisch waarde Park Selwerd niet als kwaliteit ervaren

De meningen zijn verdeeld over de herinrichting van park Selwerd. Het park waar morgen leden van de raadscommissie Beheer & Vervoer samen met  en op uitnodiging van wethouder Jan Seton een wandeling gaan maken en de resultaten zullen bespreken van de ecologische kwaliteit van het park.
steden nederland groningen, selwerd

 

We hebben een serie foto’s van het park: klik hier Lees verder

Ecologisch park Selwerd wordt sloopobject

bomen park selwerd-4We hebben de stadsecoloog diverse malen uitgenodigd voor enige uitleg over de voorgang en ontwikkeling van het  ecologische park Park Selwerd ,echter zonder resultaat. Op zijn zachts gezegd, we nemen hem dit kwalijk.  Steeds meer bereiken ons berichten over vernielingen.  De meningen zijn verdeeld over de resultaten van het ecologische park waar veel gemeenschapsgeld aan gespendeerd is. Onwetendheid en dat is waar we graag de bijdrage van de stadsecoloog in gezien hadden. De ontwikkeling van het ecologisch park heeft tijd nodig. Een rommelige omgeving nodigt uit om het nog erger te laten worden en dat moet voorkomen worden. Lees verder

Vijftig kilometer natuurlijkvriendelijke oevers in Noordoost-Groningen

steden nederland, noordpolderzijlHet waterschap Noorderzijlvest gaat in totaal vijftig kilometer aan natuurvriendelijke oevers aanleggen langs verschillende waterlopen in Fivelingo (Noordoost-Groningen). Ook komen er bij vijf sluizen en stuwen vispassages, zodat vissen vanuit de grotere watergangen toegang krijgen tot het achterland. De provincie Groningen stelt 682.000,- euro beschikbaar voor het project van het waterschap. Lees verder

Park Selwerd veranderd in Scheveningse stranden

Galerij

Deze galerij bevat 6 foto's.

Vanaf 1 oktober is de gemeente Groningen begonnen met de herinriching Park Selwerd, waar we u regelmatig verslag van doen en waar de stadsecoloog nog steeds niets van zich heeft laten horen en wat beschamend te noemen is., immers wat … Lees verder

Herinrichting park Selwerd 01

Galerij

Deze galerij bevat 8 foto's.

Vanaf 1 oktober is de gemeente Groningen begonnen met de herinriching Park Selwerd, waar we u regelmatig verslag van zullen doen. Veranderingen door een politieke wens en niet iets waar de bewoners het nut van inzien. De gemeente Groningen, de … Lees verder

Paddepoel in beeld – CasPoMor tuinen

Gisteren met Paddepoel in beeld de omgeving van de nieuwbouwwoningen Sterrenhof aan de Spicastraat, waar de woningcorporatie Nijestee een ecologische omgeving heeft gerealiseerd. Hoe anders is het met de tuinen rondom de flats van CasPoMor.

Een gebied, midden in het centrum van Paddepoel, waar verwaarloosde of slecht onderhoudende bankjes staan. Een gebied wat anders ontwikkeld kan worden, zeker als in aanmerking wordt genomen dat vele ouderen vanuit hun flats uitzicht hebben op een troosteloos uitzicht en ’s zomers niet kunnen zitten in hun tuintje met paden en bloemen. Genieten van je omgeving met stadse tuinen.

Laat Lefier het afweten?

Een kijkje op bouwlocatie Bessemoerstraat Paddepoel

Galerij

Deze galerij bevat 2 foto's.

Een kijkje vandaag 27 juni op de bouwlocatie van de Bessemoerstrook. De werkzaamheden in volle gang voor de realisering van de 32 starterswoningen die door woningcorporatie De Huismeester worden gebouwd.    Het woon complex past in het grootschalige plan dat … Lees verder