Ecologie en cultuurhistorie op begraafplaatsen

De begraafplaatsen in onze stad zijn prachtige, verstilde plekken met een bij hun functie passende sfeer, waar de gemeente zorgvuldig mee om gaat. Daarom zijn in de onlangs vastgelegde beheerafspraken voor de begraafplaatsen naast maatregelen over regulier beheer en onderhoud ook ingrepen vastgelegd om de ecologische en cultuur-historische waarden ervan te ondersteunen en te benadrukken.In de afspraken voor het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen is per begraafplaats vastgelegd wat er de komende jaren komt kijken bij het onderhoud ervan. Zo is afgesproken om borden te plaatsen met informatie over de geschiedenis en achtergrond van de begraafplaats en met een toelichting bij de bijzondere grafmonumenten die er te zien zijn. Ook herstel en conservering van waardevolle graven en het duidelijker aangeven van de rijen en grafnummers maakt onderdeel uit van deze maatregelen. Om de natuurwaarden op de begraafplaatsen te versterken wordt eveneens een hele serie maatregelen uitgevoerd. Zo worden op Esserveld takkenrillen en nieuwe stinzenplanten aangebracht. En komen op begraafplaats Selwerderhof  onder meer broedkorven en extra vleermuiskasten, worden de oevers van de vijvers natuurvriendelijker ingericht en krijgt de visstand in de centrale vijver ondersteuning.

Met verschillende ingrepen moet het onderhoud van de begraafplaatsen daarnaast makkelijker en daardoor goedkoper worden. Het uitgangspunt daarbij is dat de uitstraling en beleving van de begraafplaatsen onaangetast blijft. Zo worden op bepaalden locaties de hagen lager gesnoeid waardoor voor het onderhoud minder zwaar materieel ingezet hoeft te worden. Ook krijgen de wandelpaden hier en daar andere verharding zodat onkruidbestrijding achterwege kan blijven.

Het beheer en onderhoud van de begraafplaats Leegkerk wordt overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken en Stichting het Groninger Landschap. De afspraken over het beheer van de diverse begraafplaatsen in de stad zijn vastgelegd tot 2017.

2 gedachten over “Ecologie en cultuurhistorie op begraafplaatsen

 1. Het gaat vooral om dat het ‘GOEDKOPER’ moet, de rest interesseert onze gemeente geen barst.
  Dat mensen straks over paden moeten lopen waar de kleren na een regenbui, nat en smerig worden, boeit die klapfantasten van de gemeente niet.
  En de ecologie wordt als smoesje aangevoerd omdat dit de indruk moet wekken dat ze met de natuur begaan zijn.
  Waarom zou je een gebied ingrijpend gaan verstoren waar zich de natuur heeft aangepast aan de gegeven mogelijkheden?
  Laat het met rust, het is goed zoals het nu is.
  Of is dit weer een manier is waarop geld voor dat vreselijke forum bij elkaar gesprokkeld moet worden?
  Het forum waar heel Groningen geen zin in heeft, moeten daar nu onze doorgaans mooie begraafplaatsen ook onder gaan lijden?
  Wat kan je anders ook verwachten van een gemeente die een parkeerplaats van het crematorium op wil offeren voor het vrijdagsgebed van onze moslims en daarmee de mensen die hun laatste eer aan een geliefde willen brengen maar hun heil ergens anders moeten zoeken om de auto te parkeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *