Roeland van der Schaaf wethouder Groningen aanbevolen als nieuwe dijkgraaf

We missen hem nu al lezen we bij verschillende opmerkingen. En wat fijn te horen dat Roeland van der Schaaf een prachtige kans krijgt een nieuwe uitdaging aan te gaan en waar we hem zullen blijven herinneren als een actieve en betrokken bestuurder.

Gisteren, woensdag 23 maart,  heeft het algemeen bestuur unaniem besloten om Roeland van der Schaaf aan te bevelen als nieuwe dijkgraaf van Waterschap Noorderzijlvest. Hij volgt daarmee Bert Middel op die per 1 juli met pensioen gaat. De nieuwe dijkgraaf wordt door de Kroon benoemd voor een periode van zes jaar. Lees verder

Kades stad Groningen verbeterd om wateroverlast te voorkomen

steden nederland groningen, paddepoelVanaf 2017 gaat het waterschap Noorderzijlvest kades in de stad Groningen verbeteren. Dat is nodig om in de toekomst wateroverlast in de stad te voorkomen. Het bestuur van Noorderzijlvest heeft in de bestuursvergadering van woensdag 28 oktober € 1.605.000,- beschikbaar gesteld om de kadeverbetering voor te bereiden. Het waterschap wil de kadeverbetering zoveel mogelijk slim combineren met andere ruimtelijke ontwikkelingen in de stad.
Lees verder

Oefening Waterschap en Defensie langs Eemskanaal

eemskanaal thv damsterdiep-1Het waterschap Noorderzijlvest en de Nationale Reserve van de Koninklijke Landmacht oefenen op 7, 8 en 9 november bij het Eemskanaal en bij de RWZI in Garmerwolde. Noorderzijlvest oefent een hoogwatersituatie op het Eemskanaal. Gelijktijdig oefent de Nationale Reserve het bewaken en beveiligen van de zuiveringsinstallatie en de directe omgeving. Lees verder

Paterswoldsemeer kampt met blauwalg

drenthe eelde paterswolde paterswoldsemeer (6 van 7)blauwalg_in_het_haventje_aan_de_oostzijde_van_het_paterswoldse_meerEén van de wateren die bij warm weer geregeld te kampen heeft met blauwalg is het Paterswoldsemeer.

Vervelend probleem
Door de aanhoudende warmte en opstuwing door wind is er een aantal locaties op het meer waar er erg veel overlast is door blauwalg. Dat doet zich vooral voor in het water waar geen doorstroming is, zoals in doodlopende kreken. Het is een vervelend probleem dat niet snel en gemakkelijk op te lossen is. Verschillende partijen delen de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van het meer en we werken samen aan lange termijnoplossingen. Lees verder

Vierentwintig vrachtwagens water per minuut

waterstand-1De maand juli is tot nu toe een erg droge maand.   Waterschap nemen wij daarom extra maatregelen om het waterpeil in ons gebied op orde te houden.

IJsselmeerwater
Zij laten momenteel IJsselmeerwater in via de sluis bij Gaarkeuken. Het grootste deel van dit water wordt weer doorgevoerd naar het beheergebied van buurwaterschap Hunze en Aa’s. Waar mogelijk houden we water vast, daarom hebben we het boezempeil iets verhoogd. Ook zorgt het Waterschap voor doorspoeling van de noordelijke kustpolders. Zo gaan we de zoute kwel vanuit de Waddenzee tegen en komt er zoeter water beschikbaar als beregeningswater voor de landbouw. Lees verder

Waterhuishouding Paddepoel-Koningslaagte verbeterd

een_beweegbare_stuw_waarmee_een_groot_gedeelte_van_het_gebied_koningslaagte_op_peil_wordt_gehoudenIn het project Paddepoel-Koningslaagte (ten noorden van de stad Groningen) zijn verbeteringen voor de waterhuishouding voor de landbouw gerealiseerd. Deze werkzaamheden zijn een vervolg op de inrichting van het weidevogelgebied van Groninger Landschap.

De werkzaamheden hebben in de periode oktober 2012 tot en met april 2013 plaatsgevonden. De werkzaamheden waren onderdeel van het inrichtingsplan Reitdiepgebied. Lees verder

Natuurvriendelijke oevers langs het Damsterdiep

Waterschap Noorderzijlvest is druk bezig met de aanleg van 10 km natuurvriendelijke oever langs het Damsterdiep. Noorderzijlvest heeft als doel om voor 2015 ongeveer vijftig kilometer natuurvriendelijke oevers (ook wel nvo’s) aan te leggen.
natuurvriendelijke_oevers123

 

 

 

 

 

De oevers waar aan gewerkt wordt, liggen langs de grotere watergangen  in het beheergebied. Lees verder

Vijftig kilometer natuurlijkvriendelijke oevers in Noordoost-Groningen

steden nederland, noordpolderzijlHet waterschap Noorderzijlvest gaat in totaal vijftig kilometer aan natuurvriendelijke oevers aanleggen langs verschillende waterlopen in Fivelingo (Noordoost-Groningen). Ook komen er bij vijf sluizen en stuwen vispassages, zodat vissen vanuit de grotere watergangen toegang krijgen tot het achterland. De provincie Groningen stelt 682.000,- euro beschikbaar voor het project van het waterschap. Lees verder

Onafhankelijk onderzoek aardbevingbestendigheid waterkeringen

natuur, landschappenDe waterschappen in Groningen en Drenthe willen dat het Rijk zo snel mogelijk een onafhankelijk onderzoek laat instellen naar de aardbevingbestendigheid van de belangrijkste waterkeringen.
“We weten gewoon niet welke schokken ze aankunnen, dat hebben we in Nederland ook nooit hoeven te weten”, Lees verder