Vierentwintig vrachtwagens water per minuut

waterstand-1De maand juli is tot nu toe een erg droge maand.   Waterschap nemen wij daarom extra maatregelen om het waterpeil in ons gebied op orde te houden.

IJsselmeerwater
Zij laten momenteel IJsselmeerwater in via de sluis bij Gaarkeuken. Het grootste deel van dit water wordt weer doorgevoerd naar het beheergebied van buurwaterschap Hunze en Aa’s. Waar mogelijk houden we water vast, daarom hebben we het boezempeil iets verhoogd. Ook zorgt het Waterschap voor doorspoeling van de noordelijke kustpolders. Zo gaan we de zoute kwel vanuit de Waddenzee tegen en komt er zoeter water beschikbaar als beregeningswater voor de landbouw.

Beregenen? Meldplicht!

Beregenen mag als men een watervergunning heeft en 48 uur van te voren meldt dat men wilt gaan beregenen.  Alleen zo kunnen we anticiperen op de waterbehoefte en het water goed op peil houden.

Voldoende aanvoer smeltwater

De toevoer van water uit het IJsselmeer is op dit moment voldoende. Het IJsselmeer wordt op z’n beurt voldoende gevoed door de Rijn. Het water in de Rijn is smelt- en regenwater vanuit de Alpen. Omdat er nog genoeg smeltwater beschikbaar is verwachten wij op korte termijn dan ook geen beperking op de toevoer van water uit het IJsselmeer.

Bron: Waterschap Noorderzijlvest

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *