Kades stad Groningen verbeterd om wateroverlast te voorkomen

steden nederland groningen, paddepoelVanaf 2017 gaat het waterschap Noorderzijlvest kades in de stad Groningen verbeteren. Dat is nodig om in de toekomst wateroverlast in de stad te voorkomen. Het bestuur van Noorderzijlvest heeft in de bestuursvergadering van woensdag 28 oktober € 1.605.000,- beschikbaar gesteld om de kadeverbetering voor te bereiden. Het waterschap wil de kadeverbetering zoveel mogelijk slim combineren met andere ruimtelijke ontwikkelingen in de stad.

Het gaat om 22,5 van de 27 kilometer kades langs het Reitdiep, Schuitendiep, Noord- Willemskanaal, Eemskanaal en Schipsloot (de Meerweg). Naast kades gaat het waterschap ook aan de slag met de verbetering van diverse sluizen in de stad.

Waarom kades verbeteren
Door extremer weer neemt ook in de stad het risico op overstromingen toe. Bovendien willen we dat dijken en kades in Groningen bestendig zijn tegen aardbevingen en bodemdaling door gaswinning. Daarom zijn de veiligheidsnormen herzien. In 2015 heeft het waterschap de kades met deze nieuwe normen getoetst en daaruit blijkt dat 22,5 kilometer van de kades in de stad nu niet volledig voldoet aan de veiligheidseisen. De kades moeten bijvoorbeeld hoger, zwaarder of de oeverbescherming kan beter.

Voorbereiding kadeverbetering in 2016

Het komende jaar wordt onderzocht op welke plekken en hoe de kades het beste verbeterd kunnen worden. Dat doet het waterschap samen met partners en direct betrokkenen, zoals de gemeente Groningen. Zodat de kadeverbetering zoveel mogelijk slim gecombineerd kan worden met andere infrastructurele werken en ruimtelijke ontwikkelingen in de stad.

Advies- en ingenieursbureau Grontmij (part of Sweco) ondersteunt het waterschap bij de voorbereiding van de kadeverbeteringen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.