Kunstroute Kerstvloed langs Noord-Groningse kunst

Dit jaar is  het 300 jaar geleden dat het Noordzeekustgebied getroffen werd door een zware stormvloed, de Kerstvloed 1717. Hoe verhouden wij ons nu ten opzichte van water en natuur? Deze vraag doet ook vandaag de dag menig discussie oplaaien. Klimaatverandering, de ontkenning etc, het smelten van ijskappen, natuurrampen en het belang van een gezamenlijk klimaatakkoord zijn onderwerpen die dagelijks in het nieuws komen. Een thema actueler dan ooit. Fotograaf Jan Hendrik van der Veen nam een kijkje. Lees verder

Kades stad Groningen verbeterd om wateroverlast te voorkomen

steden nederland groningen, paddepoelVanaf 2017 gaat het waterschap Noorderzijlvest kades in de stad Groningen verbeteren. Dat is nodig om in de toekomst wateroverlast in de stad te voorkomen. Het bestuur van Noorderzijlvest heeft in de bestuursvergadering van woensdag 28 oktober € 1.605.000,- beschikbaar gesteld om de kadeverbetering voor te bereiden. Het waterschap wil de kadeverbetering zoveel mogelijk slim combineren met andere ruimtelijke ontwikkelingen in de stad.
Lees verder

Provincie Groningen verhoogt veiligheidsnormen tegen wateroverlast

groningen-oosterhogebrug-tasmantoren-1De provincie Groningen verhoogt de veiligheidsnormen tegen wateroverlast. Kaden moeten straks een waterstand aankunnen die gemiddeld óf eens in de 300 óf eens in de 1000 jaar optreedt. Welke norm geldt hangt af van de schade die er bij een dijkdoorbraak in het achterliggende gebied ontstaat. De waterschappen en de provincies hebben na onderzoek vastgesteld welke maatregelen nodig zijn om deze veiligheidsnormen te halen. Lees verder

Vaarverbinding Meerstad nadert voltooiing

meerstad-sluis--1Nadat ruim een jaar geleden werd gestart met het graven van de vaarverbinding naar het Slochterdiep, was er vandaag het belangrijke moment van het inhangen van de sluisdeuren. De immense deuren werden afgelopen nacht naar het gebied getransporteerd en maken het werk aan de 30 meter lange en 6 meter brede sluis nu nagenoeg af. Lees verder

Deel Korrewegwijk zonder water

water Zo rond de 1250 huishoudens tussen de Korreweg, Oosterhamrikkade, Kapteijnlaan en Hamburgerstraat zitten zonder water tengevolge van een lekkage van de hoofdleiding. Het Waterbedrijf laat via de site weten dat de herstelwerkzaamheden rond 22:00 uur zijn afgerond.