Slipjes in strijd tegen slibdepot nabij Doezum | Vrees voor stankoverlast

Inwoners van de Bokkebuurt bij Doezum/Peebos  protesteren tegen het voornemen van het waterschap Wetterskio Fryslân om een baggerdepot in hun nabijheid te gaan gebruiken. Volgens het waterschap is er geen betere plek dan bij het Melle’s Pad tussen Peebos en Bombay. Het depot wordt voor zeker twee jaar ingericht en bewoners vrezen stankoverlast. Op ludieke wijze is langs de Doezumertocht een waslijn met slipjes opgehangen . Lees verder

450 muskusratten gevangen in polders

natuur-dieren-muskusrat-10Tijdens deze weken van vorst is intensief gewerkt aan muskusrattenbeheer. Met name belangrijke polders bij Het Drentsche Diep zijn flink aangepakt. Binnen tien zijn hier ruim 450 muskusratten gevangen laat het Waterschap weten.