Slipjes in strijd tegen slibdepot nabij Doezum | Vrees voor stankoverlast

Inwoners van de Bokkebuurt bij Doezum/Peebos  protesteren tegen het voornemen van het waterschap Wetterskio Fryslân om een baggerdepot in hun nabijheid te gaan gebruiken. Volgens het waterschap is er geen betere plek dan bij het Melle’s Pad tussen Peebos en Bombay. Het depot wordt voor zeker twee jaar ingericht en bewoners vrezen stankoverlast. Op ludieke wijze is langs de Doezumertocht een waslijn met slipjes opgehangen .

Het werk:

De weggehaalde bagger uit de Doezumertocht wordt in een weilanddepot opgeslagen om in te drogen. Na indroging, dit duurt 2 jaar, wordt het perceel opnieuw in cultuur gebracht en is het weer grasland. Het waterschap legt in samenwerking met de provincie Groningen langs de Doezumertocht op hetzelfde perceel als waar het weilanddepot komt een ecologische verbindingszone en natuurvriendelijke oever aan.

Waterschap laat de vaart tussen Surhuizum en het Van Starkenborghkanaal bij Stroobos over een totale lengte van 10 kilometer baggeren voor een betere aan- en afvoer van water. Het baggeren start in september 2021.
Voor de opslag van de bagger wordt  al eerder, vanaf 15 juli 2021, langs de vaart twee weilanddepots (zie luchtfoto hieronder) aangelegd.

Langs de Doezumertocht (bij het grote depot bij ‘Bombay’) wordt over een lengte van circa 560 meter een natuurvriendelijke oever in combinatie met een ecologische verbindingszone aangelegd. De strook is 13 meter breed en bestaat uit een luwe, ondiepe waterzone die geleidelijk overgaat in een droge zone.

De hoofdwateren in Fryslân en een deel van het Groninger Westerkwartier, waaronder de Doezumertocht worden beheerd door het waterschap. De wateraan- en  -afvoer van de vaart moet worden verbeterd om de inwoners in de toekomst te beschermen tegen wateroverlast. Door het dieper maken van de vaart verbetert ook de waterkwaliteit.

Fotoi’s: Jan Hendrik van der Veen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *