Natuurvriendelijke oevers langs het Damsterdiep

Waterschap Noorderzijlvest is druk bezig met de aanleg van 10 km natuurvriendelijke oever langs het Damsterdiep. Noorderzijlvest heeft als doel om voor 2015 ongeveer vijftig kilometer natuurvriendelijke oevers (ook wel nvo’s) aan te leggen.
natuurvriendelijke_oevers123

 

 

 

 

 

De oevers waar aan gewerkt wordt, liggen langs de grotere watergangen  in het beheergebied. Het doel van natuurvriendelijke oevers  is om de ecologische en de chemische kwaliteit van het water te verbeteren. Dankzij de verbetering van waterkwaliteit wordt het gebied voor vogels, amfibieën, zoogdieren en vissen aantrekkelijk om te verblijven en op te groeien.
Oeverplanten en vissen
De herinrichting van de oevers zorgt voor optimale omstandigheden voor planten en dieren. Natuurvriendelijke oevers bieden ontwikkelingsmogelijkheden voor onder andere oeverplanten. Oeverplanten halen voedingsstoffen uit het water en leggen deeltjes die in het water zweven vast, waardoor voedingsstoffen uit het water verdwijnen en het water helderder wordt.

Door de plantengroei biedt een ondiepe oeverzone ook paaimogelijkheden voor vissen. Kleine en jonge vissen vinden schuil- en opgroeimogelijkheden om uit te groeien tot volwassen vissen. Ook voor vele (water)insecten is een ondiepe oeverzone van belang voor de levenscyclus

Financiering
Het project wordt gedeeltelijk door Noorderzijlvest gefinancierd. Daarnaast wordt het mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Waddenfonds en de provincie Groningen. De Waddenfondssubsidie wordt verstrekt in het kader van het project ‘Ruim baan voor vissen in het Waddengebied‘. De provincie stelt middelen ter beschikking vanuit de KRW Synergie regeling.

Meer informatie
De aanleg van natuurvriendelijke oevers is ingegeven vanuit de Kaderrichtlijn Water. Dit is de Europese regelgeving gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit binnen de Europese Unie.

Bron en foto: Waterschap Noorderzijlvest

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *