Waterhuishouding Paddepoel-Koningslaagte verbeterd

een_beweegbare_stuw_waarmee_een_groot_gedeelte_van_het_gebied_koningslaagte_op_peil_wordt_gehoudenIn het project Paddepoel-Koningslaagte (ten noorden van de stad Groningen) zijn verbeteringen voor de waterhuishouding voor de landbouw gerealiseerd. Deze werkzaamheden zijn een vervolg op de inrichting van het weidevogelgebied van Groninger Landschap.

De werkzaamheden hebben in de periode oktober 2012 tot en met april 2013 plaatsgevonden. De werkzaamheden waren onderdeel van het inrichtingsplan Reitdiepgebied. Lees verder