Waterhuishouding Paddepoel-Koningslaagte verbeterd

een_beweegbare_stuw_waarmee_een_groot_gedeelte_van_het_gebied_koningslaagte_op_peil_wordt_gehoudenIn het project Paddepoel-Koningslaagte (ten noorden van de stad Groningen) zijn verbeteringen voor de waterhuishouding voor de landbouw gerealiseerd. Deze werkzaamheden zijn een vervolg op de inrichting van het weidevogelgebied van Groninger Landschap.

De werkzaamheden hebben in de periode oktober 2012 tot en met april 2013 plaatsgevonden. De werkzaamheden waren onderdeel van het inrichtingsplan Reitdiepgebied.

 

Verbeteringen waterhuishouding
Het gebied heeft zowel een functie voor de landbouw, als voor de natuur (weidevogels). Om te zorgen dat beide functies tot hun recht komen is het van belang dat de waterhuishouding goed is afgestemd. Hiervoor is de hoofdwatergang Zoepenhuistertocht geherprofileerd. Er zijn enkele stuwen verbeterd en nieuwe stuwtjes geplaatst. Ter hoogte van het gemaal bij de wierde Wierum zijn werkzaamheden ter verbetering van de wateraanvoer uitgevoerd.

Tenslotte zijn er diverse duikers aangelegd en zijn er dammetjes gemaakt om in het gebied water te kunnen vasthouden. De verbeteringen hebben tot doel een goede wateraanvoer voor landbouw te realiseren en de waterafvoermogelijkheden van met name Koningslaagte te optimaliseren.

De werkzaamheden
De werkzaamheden zijn uitgevoerd door Beukema Grondverzetbedrijf te Onderdendam. De directievoering was in handen van ingenieursbueau Oranjewoud.

Zijn er naar aanleiding van de uitgevoerde werkzaamheden nog vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met René van der Ploeg  van het waterschap (06 – 206 16 389)

Subsidies

De werkzaamheden zijn mede mogelijk gemaakt door subsidie vanuit het Platteland Ontwikkelingsprogramma (POP).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *