Vijftig kilometer natuurlijkvriendelijke oevers in Noordoost-Groningen

steden nederland, noordpolderzijlHet waterschap Noorderzijlvest gaat in totaal vijftig kilometer aan natuurvriendelijke oevers aanleggen langs verschillende waterlopen in Fivelingo (Noordoost-Groningen). Ook komen er bij vijf sluizen en stuwen vispassages, zodat vissen vanuit de grotere watergangen toegang krijgen tot het achterland. De provincie Groningen stelt 682.000,- euro beschikbaar voor het project van het waterschap.

Verbetering ecologie

Het project draagt bij aan de verbetering van de ecologische toestand van de watersystemen in de streek Fivelingo. De natuurvriendelijke oevers langs kanalen, sloten en maren moeten zorgen voor een geleidelijk verloop van land naar water, met ruimte voor veel waterplanten. De natuurvriendelijke oevers hebben een zuiverende werking, waardoor er plekken ontstaan waar vogels, amfibieën, zoogdieren en vissen kunnen verblijven en opgroeien. De vijf vispassages zorgen ervoor dat de obstakels voor migrerende vissen in het noordelijk kustgebied worden weggenomen. Vissen kunnen straks vanuit Noordpolderzijl en de Eems het achterland in.

Het project is getiteld ‘Duurzame Leefomgeving Fivelingo’ en sluit aan bij de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze richtlijn moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa in 2015 op orde is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *