Bewoners en instellingen Groningen denken mee in bezuinigingen

groningen-centrum-stadhuis-raadszaal-7432De raad van de gemeente Groningen wil graag van bewoners en instellingen horen wat zij vinden van de voorgestelde bezuinigingen, die vanaf 2014 worden doorgevoerd. Hiervoor organiseert de raad een hoorzitting op 11 juni aanstaande. Vanaf 20.00 uur kunnen inwoners van de stad hun mening geven over de voorgestelde bezuinigingen. De bijeenkomst is in de nieuwe raadszaal van het Stadhuis.

De gemeente moet stevig bezuinigen vanaf 2014. Volgens het college van burgemeester en wethouders is het niet mogelijk om alleen op de eigen organisatie te bezuinigen. Maatregelen zullen overal in de stad voelbaar zijn. Veel organisaties in de sectoren zorg, welzijn, sport en cultuur hoorden van het college dat hun subsidie gekort wordt.  Zij kregen daarbij de gelegenheid hun zienswijze kenbaar te maken. Los daarvan wil ook de gemeenteraad van Groningen graag weten wat inwoners en organisaties van de stad vinden van de voorgestelde bezuinigingen. Daarom wordt er een hoorzitting georganiseerd.

Op 24 mei jl. heeft het college van B&W de zogenaamde Voorjaarsbrief gepubliceerd. Dit is de brief die het college jaarlijks naar de gemeenteraad stuurt met zijn ideeën en voornemens voor de begroting voor het nieuwe jaar. Deze brief wordt besproken tijdens het zogenaamde Voorjaarsdebat, dat de raad dit jaar op 19 juni a.s. zal voeren (vanaf 15.00 uur). Daarin geeft de gemeenteraad aan het college mee wat hij in de nieuwe begroting wil terugzien. Het voorjaarsdebat wordt voorbereid in de raadscommissie Financiën en Veiligheid op 12 juni a.s. (vanaf 13.00 uur).

Gezien de omvang en de gevolgen van de bezuinigingen wil de raad zich een goed beeld vormen van de gevolgen ervan op de stad en daarbij de inbreng van de burgers gebruiken. Deze inbreng kan door de raadsleden gebruikt worden om kaders mee te geven voor de gemeentebegroting 2014, die later dit jaar in november wordt vastgesteld. Met deze hoorzitting vervalt de inspraakmogelijkheid op dit onderwerp tijdens de raadscommissie op

12 juni. De voorjaarsbrief en de bezuinigingsvoorstellen kunt u vinden op de site van de gemeenteraad:  http://gemeente.groningen.nl/gemeenteraad/

Iedereen die – persoonlijk of namens een organisatie – het woord wil voeren over de voorgestelde bezuinigingen in de Voorjaarsbrief wordt hierbij van harte uitgenodigd voor deze avond. Het verzoek is om u van tevoren aan te melden bij de griffier van de commissie Financiën en Veiligheid, de heer Wolbert Meijer, tel. 050 – 367 7726, e-mail wolbert.meijer@groningen.nl.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.