Bios Wmo-taxi van start in Groningen

Vanaf 7 januari heeft de gemeente Groningen een nieuw contract gesloten met Bios-groep personenvervoer B.V., die het Wmo-taxiververvoer in de de Gemeente Groningen uitvoert. De Wmo-taxi blijft 24 uur per dag en zeven dagen per week van deur tot deur rijden.

Het aantal te rijden zones is gewijzigd naar kilometers. Binnen een straal vanaf uw huisadres mag u 25 1/2 kilimeter reizen. De afstand is vrijwel gelijk aan het aantal zones dat gereisd mag worden. Voor 2013 geldt een opstaptarief van €0,86 cent per rit. Daarnaast wordt een bedrag betaald van € 13,7 cent per kilometer. In de daluren op werkdagen van 11.00 tot 14.00 uur geldt een tarief van slechts € 1,00 voor een rit.

De gemeente wil dat elke Groninger zich zoveel mogelijk zelf kan redden, kan meedoen in de samenleving en contact heeft met anderen. Als u daarbij problemen ondervindt door ziekte, een beperking of ouderdomsklachten dan ondersteunen onze consulenten u in een persoonlijk gesprek bij het vinden van uw oplossing. Samen met u bekijken we uw omstandigheden, de problemen waar u tegenaan loopt en uw eigen mogelijkheden.
Uitgangspunt is wat u zelf nog kunt doen. Het is heel goed mogelijk dat u samen met de consulent andere oplossingen vindt dan u in eerste instantie zelf had bedacht.

Hoe verloopt dit gesprek?
1. Eerst kijken we naar wat u zelf wilt en kunt doen en hoe mensen in uw directe omgeving u daarbij kunnen ondersteunen. Dat kunnen familieleden, buren, vrienden of kennissen zijn.
2. Als die hulp niet voldoende is, gaan we met u na of er voorzieningen in de buurt zijn waarvan u gebruik kunt maken. Bijvoorbeeld het Steun- en Informatiepunt (STIP) een wijkbus, boodschappendienst, maaltijd service of een vrijwilliger die met u op stap gaat. De consulent ondersteunt u bij het contact met deze hulpverlenende instanties.Ook als het gaat om professionele hulp via andere instanties zoals het CIZ, Mee Groningen of het MJD.
3. Als duidelijk is dat een individuele  voorzieningen noodzakelijk is zal daarvoor een aanvraag worden gedaan. Het gaat dan om voorzieningen zoals een rolstoel voorziening, huishoudelijke hulp, aanpassingen in en om de woning of aangepast vervoer.
4. Aan het eind van het gesprek zetten we uw oplossingen nog eens voor u op een rij.

Elk mens is uniek. Uw oplossingen zijn maatwerk en dus ook uniek.

Melding Wmo:
U kunt zich telefonisch met uw probleem of vraag melden bij het Zorgloket van de gemeente Groningen. De contactgegevens staan in de rechterkolom van onze homepage.

U kunt zich met uw vraag of probleem ook melden bij het Stip in uw wijk. Het Stip zorgt er dan voor dat uw melding bij het Zorgloket terecht komt.

U kunt ook een on-line melding doen, via ons meldingsformulier.
Er wordt dan binnen vijf werkdagen contact met u opgenomen om het verdere verloop van uw melding met u te bespreken.

Doet u uw melding liever in een persoonlijk gesprek? Dat kan tijdens kantooruren bij het Zorgloket, Hanzeplein 120 (tegenover de hoofdingang van het UMCG). Onze adresgegevens vindt u op onze homepage

Eigen bijdrage
Met ingang van 1 juli 2011 heeft de gemeente Groningen een eigen bijdrage ingevoerd voor woonvoorzieningen en vervoersvoorzieningen die de gemeente onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verstrekt. De gemeenteraad van de gemeente Groningen heeft dit nieuwe beleid op 25 mei 2011 vastgesteld. Lees meer over de eigen bijdrage.

Het Beleid
Wilt u meer weten over het beleid dat ten grondslag ligt aan de Wmo in de gemeente Groningen?
Over de prestatievelden? Over de verantwoordelijkheden? Bent u op zoek naar het Meerjarenkader 2012-2015 of naar  het verstrekkingenboek, de verordening en het financieel besluit?
Lees meer hierover op de gemeentelijke website.

Groepsvoorlichting?
Het Zorgloket geeft ook voorlichting over de Wmo in de gemeente Groningen aan grotere of kleinere groepen.Lees meer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *