Gemeenteraad Groningen moet beter kunnen sturen op Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De gemeenteraad van Groningen is nog niet goed in staat om vast te stellen of de stad de gewenste resultaten behaalt op het gebied van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Dat blijkt uit een onderzoek van de Rekenkamercommissie van de gemeente Groningen. Van het college van B&W ontvangt de raad wel veel informatie, maar het overzicht en de samenhang laten nog te wensen over. Daardoor is de raad niet in staat te bepalen in welke mate de gewenste doelstellingen worden gerealiseerd en wordt sturen en bijsturen lastig.  Lees verder

Kwartiermaker voor nieuwe adviesstructuur WMO

groningen-centrum-stadhuis-va-gelkingestr-1.jpgHet college van de Burgemeester en Wethouders stelt de Raad voor om de huidige adviesraden op het gebied van de WMO te vernieuwen. De gemeente heeft laten onderzoeken hoe zij de adviesfunctie het best kan vormgeven. Dit in samenhang met de nieuwe ontwikkelingen binnen de gemeente in met name het sociaal domein en het gebiedsgericht werken. Er is gezocht naar een nieuwe adviesstructuur die nadrukkelijk gebruik maakt van de kennis en ervaring van burgers en cliënten.
Lees verder

Samen sterk in uw wijk! Uitbreiding sociale teams

vensterschool-1Op woensdag 22 oktober organiseert het WMO Platform Groningen een bijeenkomst over de komst van een sociaal team in Selwerd, Paddepoel en de Tuinwijk.
Medewerkers van het toekomstige team, mensen van al in andere wijken functionerende teams en gemeente ambtenaren zullen aanwezig zijn om u over de nieuwe aanpak te informeren en met u van gedachten te wisselen over wat het team in uw wijk gaat doen. Lees verder

Stadjers waarderen individuele Wmo-voorzieningen

fc groningen-supporter-1Tevredenheid over uitvoering en verstrekking

Stadjers zijn onverminderd positief over de afwikkeling van de aanvraag voor een individuele Wmo-voorziening. Lees verder

Bios Wmo-taxi van start in Groningen

Vanaf 7 januari heeft de gemeente Groningen een nieuw contract gesloten met Bios-groep personenvervoer B.V., die het Wmo-taxiververvoer in de de Gemeente Groningen uitvoert. De Wmo-taxi blijft 24 uur per dag en zeven dagen per week van deur tot deur rijden. Lees verder