Kapbeleid Groningen onderzocht door Rekenkamercommissie

Welke argumenten gebruikt de gemeente om bomen te kappen?

De Rekenkamercommissie gaat het gemeentelijke kapbeleid onderzoeken. Het gaat om het kapbeleid en de uitvoering van dat beleid van de nieuwe gemeente Groningen en de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. 

Het kappen van bomen is een onderwerp waar veel inwoners een mening over hebben. Lees verder

Gemeenteraad Groningen moet beter kunnen sturen op Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De gemeenteraad van Groningen is nog niet goed in staat om vast te stellen of de stad de gewenste resultaten behaalt op het gebied van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Dat blijkt uit een onderzoek van de Rekenkamercommissie van de gemeente Groningen. Van het college van B&W ontvangt de raad wel veel informatie, maar het overzicht en de samenhang laten nog te wensen over. Daardoor is de raad niet in staat te bepalen in welke mate de gewenste doelstellingen worden gerealiseerd en wordt sturen en bijsturen lastig.  Lees verder

Groningen maakt stappen in bewonersbetrokkenheid

wethouder paul de rook en roeland van der schaaf -co-creatie paddepoel

Leert Groningen van de ervaringen in participatie met inwoners door de jaren heen? En past Groningen haar lessen ook toe in nieuwe projecten? Dat was wat de Rekenkamercommissie van de gemeente Groningen zich (kort samengevat) afvroeg. Het antwoord op die vragen op basis van een onderzoek van de Rekenkamercommissie is: ja. Lees verder

Passend onderwijs in Groningen nog niet voor ieder kind

Hebben alle kinderen in de gemeente Groningen een passende onderwijsplek en de ondersteuning die ze nodig hebben? Dat heeft de gemeentelijke Rekenkamercommissie in haar onderzoek naar de uitvoering van de Wet passend onderwijs onderzocht. Conclusie: gemeente en scholen werken hard aan de onderlinge samenwerking, maar dat levert nog niet voor ieder kind de juiste ondersteuning op. Lees verder

Onvoldoende zicht op strategische samenwerkingsverbanden

groningen-centrum-stadhuis-raadszaal-7432Rekenkamercommissie Groningen presenteert onderzoek

De gemeenteraad heeft over het algemeen te weinig zicht op gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Dit zijn veelal zelfstandige rechtspersonen waar de gemeente al dan niet gedeeltelijk aandeelhouder en/of participant en/of financier is. Lees verder

Regels dierenwelzijn veehouderijen onvoldoende

natuur, dierenDe  propaganda van Nederlandse veehouders en de vleeslobby doen ons geloven dat Nederland het paradijs op aarde voor slacht-, melk- en pluimvee en zijn en dat de criteria voor dierenwelzijn nergens zo hoog als in ons land. Lees verder