Kapbeleid Groningen onderzocht door Rekenkamercommissie

Welke argumenten gebruikt de gemeente om bomen te kappen?

De Rekenkamercommissie gaat het gemeentelijke kapbeleid onderzoeken. Het gaat om het kapbeleid en de uitvoering van dat beleid van de nieuwe gemeente Groningen en de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. 

Het kappen van bomen is een onderwerp waar veel inwoners een mening over hebben. De Rekenkamercommissie wil in kaart brengen welke afwegingen de nieuwe gemeente Groningen en haar drie rechtsvoorgangers maken en hebben gemaakt om al dan niet over te gaan tot bomenkap en daarvoor al dan niet toestemming te verlenen.

De nieuwe gemeente Groningen heeft drie verschillende soorten kapbeleid van de oude gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer geërfd. Door de gemeentelijke herindeling zal er één beleid moeten komen. Dat heet harmonisatie van het kapbeleid van de drie voormalige gemeenten. De Rekenkamercommissie wil met het onderzoek ook een handreiking doen om te komen tot een nieuwe regeling voor de kap van bomen in de gemeente Groningen. De Rekenkamercommissie verwacht het onderzoek in september aan de raad te kunnen aanbieden.

De gemeentelijke Rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die een adviserende rol naar de gemeenteraad heeft en in dat verband onderzoeken uitvoert. Met de gemeentelijke herindeling is er een nieuwe Rekenkamercommissie gekomen. De drie voormalige gemeenten hadden elk een eigen Rekenkamer of Rekenkamercommissie.

Informatie over de Groningse Rekenkamercommissie: gemeente.groningen.nl/rekenkamercommissie.

Foto: Jan Hendrik van der Veen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *