Regels dierenwelzijn veehouderijen onvoldoende

natuur, dierenDe  propaganda van Nederlandse veehouders en de vleeslobby doen ons geloven dat Nederland het paradijs op aarde voor slacht-, melk- en pluimvee en zijn en dat de criteria voor dierenwelzijn nergens zo hoog als in ons land.

De praktijk is echter heel anders. Volgens een rapport van de Algemene Rekenkamer lappen vooral houders van varkens en vleeskuikens geregeld diverse dierenwelzijnsregels aan hun laars. Ruim dertig procent van de varkenshouders en 54 procent van de vleeskuikenhouders hield in 2011 (het jaar waarin strengere regels voor dierenwelzijn van kracht werden) de dieren niet zoals dat eigenlijk zou moeten. De meest voorkomende overtredingen waren een gebrek aan licht en frisse lucht in de stal. Ook werd gekeken naar ruimte voor het dier, de beschikbaarheid van schoon water en de aanwezigheid van afleidingsmateriaal (zeker varkens zijn namelijk behoorlijk slimme dieren die net als een hond op zijn tijd moeten kunnen spelen). Volgens de Rekenkamer wordt slechts ‘zeer geringe vooruitgang’ geboekt op het gebied van dierenwelzijn. In het rapport wordt ook kritiek geuit op de invoering van nieuwe regels. Vaak zitten er namelijk jaren tussen een besluit en het moment waarop regels van kracht worden. Niet zelden wordt die termijn bovendien nog eens verder verlengd.

Bron: NOS Nieuws

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *