Stadjers waarderen individuele Wmo-voorzieningen

fc groningen-supporter-1Tevredenheid over uitvoering en verstrekking

Stadjers zijn onverminderd positief over de afwikkeling van de aanvraag voor een individuele Wmo-voorziening.

 

Dat concluderen burgemeester en wethouders van Groningen in de Jaarrapportage 2012 over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In deze rapportage kijken B&W niet alleen terug op de uitvoering van de huishoudelijke verzorging, maar ook op het verstrekken van woningaanpassingen, taxivervoer, rolstoelen, scootmobielen en andere individuele voorzieningen.

 

Uit Landelijk cliënttevredenheidsonderzoek blijkt dat cliënten tevreden zijn over de uitvoering van het beleid en de wijze waarop zij door de gemeente bij de Wmo worden betrokken. Zij waarderen dit met een 7,3. Over de kwaliteit en de verstrekking van individuele voorzieningen heeft het college ook regelmatig contact met de verschillende adviesorganen in de stad, zoals het Platform Wmo, de ouderenraad en de adviesraad voor het gehandicaptenbeleid.

 

Ondersteuning verbeteren
Het college heeft in 2011 geconstateerd dat meer burgers met psychische problemen een beroep doen op huishoudelijke verzorging. In 2012 is de mogelijke oorzaak daarvan onderzocht. Een daadwerkelijke oorzaak is er niet. Het vermoeden is dat er een relatie is met de inkrimping van de AWBZ-ondersteuning in de afgelopen jaren. Wel blijkt dat in complexe persoonlijke situaties van cliënten sprake is van versnipperde ondersteuning door hulpinstanties. In de toekomstige ontwikkelingen rond de decentralisaties (AWBZ, Jeugdzorg en werk/inkomen) wil de gemeente de afstemming tussen hulpverleners verbeteren. In de stad loopt een proef met Sociale Teams. Binnen het Sociaal Team kan door betere afstemming en samenwerking een eind worden gemaakt aan de versnipperde ondersteuning aan de inwoners van de stad Groningen.

 

Minder aanvragen

Het totaal aantal aanvragen om een individuele voorziening is in 2012 t.o.v. voorgaande jaren behoorlijk gedaald. Van 7.625 in 2011 naar 5.884 in 2012. Voor de Woonvoorzieningen is er sprake van een vermindering van 35%. Deze vermindering lijkt onder andere een gevolg van

de uitbreiding van het eigen bijdrage beleid per 1 juli 2011 maar ook doordat mensen met behulp van de consulenten zelf een oplossing vinden binnen hun eigen sociale netwerk.
Voor de Huishoudelijke Verzorging zijn er ook veel minder aanvragen. Dit heeft een relatie met een verminderd aantal herindicaties. Een deel van de toekenningen wordt namelijk voor onbepaalde tijd afgegeven in plaats van bepaalde tijd. Het aantal uitstaande indicaties bij cliënten (+1,7%, totaal 4915) en het aantal zorguren natura (+2%, totaal 618.079) is wel toegenomen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.