Bisschop Bekkers school Paddepoel verbouwd | Multifunctionele gymzaal

De katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers in Paddepoel gaat verbouwd worden. Dat staat in het scholenplan Gro-Up van de gemeente Groningen.
De afgelopen tijd hebben betrokken partijen (zoals het schoolteam en kinderopvangorganisaties) gekeken hoe de school er in de toekomst uit moet komen te zien. Dit staat beschreven in een programma van eisen. De conclusie is o.a. dat de toevoeging van een multifunctionele gymzaal veel meerwaarde biedt voor de school en de wijk Paddepoel.

Wethouder onderwijshuisvesting Carine Bloemhoff: ”We willen graag dat er bij de school een gymzaal komt die niet alleen door de Bisschop Bekkersschool gebruikt kan worden voor bewegingsonderwijs, maar ook bijvoorbeeld voor wijkbijeenkomsten of als speellokaal. Daarmee is de gymzaal multifunctioneel en kan iedereen in de wijk Paddepoel er van profiteren!”

Het gebouw van de school aan de Siriusstraat in de wijk Paddepoel is gebouwd in de jaren ’60 van de vorige eeuw. Uit onderzoek blijkt dat het gebouw een aantal functionele en technische tekortkomingen kent. Met de komst van een nieuw gebouw met multifunctionele gymzaal kan de Bisschop Bekkersschool zich ontwikkelen tot een Vensterschool 3.0 waar ook bijvoorbeeld kinderopvang en wijkorganisaties een plek krijgen. De komende tijd wordt onderzocht wat het meest kansrijk is: nieuwbouw of renovatie met een deel uitbreiding. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met lokale partners als: brugfunctionarissen, de kinderopvangorganisatie, Co-creatie Paddepoel, WIJ Groningen, de Wijkraad, het Wijkbureau en WerkPro. 

De verbouwing van de school sluit aan bij gebiedsgerichte aanpak in de Noordelijke wijken van de gemeente (Regiodeal). Hiermee wordt invulling gegeven aan de speerpunten van de wijk Paddepoel, zowel op maatschappelijk gebied als op gebied van onderwijs en zorg. Samenwerking in de wijk en het aanbieden van een goed voor- en naschools aanbod is een belangrijk bij het versterken van de wijk.

Voor de verbouw/nieuwbouw van de school is ruim 4 miljoen euro beschikbaar. Aangezien de komst van een multifunctionele gymzaal tussen de 1,3 en 1,8 miljoen euro extra kost, heeft het college een brief aan de raad geschreven en kan de raad aangeven wat ze van de plannen van het college vindt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *