Blauwalg bij Meerwijck Zuidlaardermeer

zuidlaardermeer-meerwijck- zomer 2013-1De provincie Groningen waarschuwt voor blauwalg bij Meerwijck aan het Zuidlaardermeer.
Bij controle is een lage concentratie blauwalg aangetroffen bij Meerwijck aan het Zuidlaardermeer. Voor zwemmers betekent dit dat zij last kunnen krijgen van huidirritatie en maag- en darmklachten.
De provincie heeft bij Meerwijck inmiddels borden geplaatst om zwemmers te informeren.

De waterschappen controleren de kwaliteit van het zwemwater in de maanden mei tot
en met september. Zij kijken naar helderheid, zuurgraad, temperatuur en of er bacteriën
in het water aanwezig zijn die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Locaties waar
bijvoorbeeld blauwalg of zwemmersjeuk is geconstateerd worden iedere week
geïnspecteerd. Blijkt uit de bemonstering dat de hoeveelheid blauwalgen voldoende is
afgenomen of verdwenen, dan worden de borden verwijderd en volgt daarover een
mededeling op onze website en in de pers.
Hygiëne en veiligheid
De provincie controleert de zwemaccommodaties op hygiëne en veiligheid
(zoals drijflijnen, afvalbakken en douches). Algemene informatie over
zwemwaterlocaties is te vinden op www.provinciegroningen.nl. Onder het tabblad
Loket en dan kaarten vindt u een overzicht van de zwemwaterlocaties
in de provincie en de status van het water.
Meer informatie
Informatie over mogelijke gezondheidsklachten vindt
u op de website van de GGD Groningen: www.ggdgroningen.nl.
U kunt ook telefonisch contact opnemen met het
Informatie Centrum Gezondheid van de GGD (telefoonnummer 050 – 367 41 77 op
werkdagen van 10.00 tot 16.30 uur). Informatie overzwemwater is ook te vinden op
www.ggdgroningen.nl, www.hunzeenaas.nl en www.noorderzijlvest.nl.
Bron: Provincie Groningen

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *