Bouw Groninger Forum volgens planning, nu de begroting nog

forum GF_ ENTRANCEHALL (c) NL Architects

impressie NL Architects

De nieuwbouw van de Oostzijde van de Grote Markt ligt op koers. Met de sloop van de Naberpassage, nieuwbouw van Vindicat en graafwerkzaamheden aan de parkeergarage van het Forum zijn er belangrijke stappen gezet op weg naar vernieuwing van de binnenstad.

Voor het Groninger Forum geldt dat er het afgelopen jaar door de Forum-partners goede afspraken zijn gemaakt over de aansluiting van de stadsbibliotheek en de familie- bibliotheken. Ook is er door de nieuwe directeur Dirk Nijdam een duidelijke visie vastgesteld met de focus op actualiteit, ruimte voor commerciële partijen en ruimte voor initiatieven vanuit de stad.

Vernieuwing Grote Markt en binnenstad
Het afgelopen jaar is veel vooruitgang geboekt op weg naar vernieuwing van de Grote Markt en de binnenstad. De Naberpassage werd begin 2013 gesloopt en de nieuwbouw van Vindicat bereikte op 4 september haar hoogste punt. In februari 2014 volgt de oplevering van het pand en vanaf mei 2014 start de sloop van het oude Vindicat-pand. Ook de kelders van de Naberpassage (nu een bouwweg) gaan we volgend jaar slopen.

De jonge architecten die voor de Nieuwe Markt zuidzijde (achterkant Poelestraat) gaan ontwerpen, presenteerden zich in november van dit jaar. Zij gaan zorgen voor een samenhangende pleinwand met aantrekkelijke ruimtes voor winkels en horeca. Ook heeft de gemeente Groningen dit jaar het hoekpand Grote Markt/Poelestraat aangekocht om grotere commerciële partners, zoals hotels en warenhuizen, een plek in de nieuwe Oostwand te kunnen geven.

Het belang van de binnenstad
De gemeente Groningen vindt investeren noodzakelijk om de binnenstad  aantrekkelijk te houden voor het publiek. Dat kan bij uitstek met een combinatie van een gevarieerd winkelaanbod, laagdrempelige cultuur en interessante architectuur. De nieuwbouw aan de Oostzijde van de Grote Markt bestaat dan ook uit vier aansprekende en samenhangende projecten: de Oostwand met een nieuw onderkomen voor Vindicat, een nieuw plein met leuke winkels en cafés, een ruime en in het stadshart gelegen parkeergarage, en bovenop deze garage het Groninger Forum. Wethouder Cultuur Dig Istha: “ We laten een verwaarloosd deel van ons stadshart weer helemaal opbloeien. En met het Groninger Forum hebben we een publiekstrekker die tot ver over onze stadsgrenzen aanspreekt”.

Groninger Forum
De werkzaamheden aan het Groninger Forum vorderen gestaag. De parkeergarage wordt uitgegraven en het diepste punt verwachten we in februari 2014. Via heldere afspraken met Forum-partners is dit jaar ook meer duidelijkheid ontstaan over de inhoud en programmering binnen het Groninger Forum. De basisfuncties  bibliotheek, film, debat en exposities staan vast. Daarnaast gaat het Forum haar programmering richten op  aansprekende (inter)nationale evenementen en activiteiten om ook bezoekers van buiten de stadsgrenzen aan te spreken.

In 2013 heeft de Forumorganisatie de inhoudelijke koers aangepast. Naast de basisfuncties is er meer ruimte voor commerciële partners die passen bij het Forumconcept en bijdragen aan een stevige financiële basis van het Forum. De Forumdirectie heeft de exploitatie ook aangepast aan de economische recessie. De bezuinigingen die de gemeente aan Forum en Forumpartners heeft moeten opleggen, zorgen ook voor extra druk op de Forumexploitatie na de opening van het Forum over drie jaar. Dit is voor een groot deel al door de Forumorganisatie opgelost op basis van de aangepaste koers. Voor ongeveer 600.000 euro is de exploitatie voor 2017 op papier nog niet sluitend. Er zijn diverse mogelijkheden om dit met de Forumorganisatie op te lossen.

Nu de positie van alle deelnemers van het Groninger Forum duidelijk is, kunnen de Forum-partners hun organisaties volledig voorbereiden op de start van de stichting Forum in 2015 en de opening van het Groninger Forum in 2017. De afspraken zijn vastgelegd in het Programma van eisen voor het Forum.

Het Groninger Forum kan rekenen op een toenemende belangstelling van de Groninger bevolking.  De bezoekersaantallen van het informatiecentrum op de Grote markt overtreffen de verwachtingen met 230.000 bezoekers in 2012 en 2013. Ook de wekelijkse rondwandelingen rondom de bouwlocatie laten zien dat stadjers in toenemende mate geïnteresseerd zijn in het Groninger Forum.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *