Broedplaatsen Ransuilen wijken zonder overleg in Paddepoel

natuur-vogels-ransuil-7Goed onderhoud aan bomen in de Uranus en Neptunusstraat is belangrijk, maar moet het zo rigoureus en zonder overleg tussen gemeente en bewoners?
Buurtbewoners gaan bezwaar aantekenen in ieder geval tegen de onverwijlde kap van de bomen in de Uranusstraat.
Hun bezwaar richt zich erop dat de gemeente niet de wettelijke termijn van zes weken respecteert op de juiste manier. De termijnen om bezwaar in te dienen zijn niet goed gecommuniceerd. Verder is er niet goed gemotiveerd dat de bomen zo onstabiel geworden zijn dat kap van al die 75 bomen noodzakelijk zou zijn. In veertig jaar zijn er 1 of 2 bomen omgewaaid en dat was bij een boom aan de zuidkant van de straat. De bomen in Noordelijke richting staan veel meer in de windschaduw. Bij de laatste buurtschouw zagen we wel stoeptegels omhoog staan, maar dat is al tien jaar precies zo en na de storm van oktober 2013 is dat helemaal niet erger geworden. Dus een tegenonderzoek lijkt aangewezen.

Verder zitten er ransuilen in de bomen en die broeden in maart-april en er zijn ook nog geen afspraken met de buurt over vervanging van de bomen. Allemaal redenen om te zeggen dat de gemeente geen zorgvuldige procedure heeft gevoerd.
Mochten er mensen zijn die een handtekening willen zetten of die ook voor de Neptunusstraat een actie willen starten, mail maar aan [email protected] en geef al je gegevens door en wanneer we bij u langs kunnen komen…. Er is haast bij, deze maandag gaat het bezwaar naar de gemeente!

De gemeente stuurde de volgende informatie:

Geachte bewoner,

Tijdens de storm van 28 oktober 20 13 is er een boom (linde) in uw straat omgewaaid. Na de storm hebben we bij de bomen die zijn blijven staan grondscheuren in de boomsp iegels waargenomen. Ook hebben bewoners gezien dat boomwor tels tegels omhoog drukten. Omdat bij ons hierdoor twijfel ontstond over de stabiliteit van de bomen hebben we deze nader geïnspecteerd.

Uit deze inspect ie is gebleken dat er 29 bomen onvoldoende stabiel zijn. Op het moment dat deze bomen weer in blad komen te staan is de kans aa nwez ig dat ze alsnog omvallen. Ze vangen door het blad namelij k meer wind. Dit risico willen we niet nemen en om ongelukken te voor komen hebben we besloten deze bomen op korte termijn te kappen. Een kapvergunning is inmiddels aangevraagd. In de bijgevoegde tekeni ng kunt u zien om we lke bomen het gaat. Het kappen van de bomen gaat op korte termijn plaatsvinden.In ieder geval vóórdat het blad aan de bomen komt. De werkzaamheden staan gepland voor eind maart/begin april.   ·

'groningen-paddepoel-uranusstraat-neptunesstraat-1Omdat het in uw straat om veel instabiele bomen gaat is het van belang na te denken ove r het planten van nieuwe bomen. Dit willen we graag samen met u doen, aan de hand van het geme entelijke Bomenstructuurplan. Hie rin staan de criteria die we hanteren bij vergelijkbare situat ies zoals bij u in de straat. Ook gaan we kijken naar de besc hikbare fina nciële middelen. Indien blijkt dat er geen beleidsmatige bezwa ren zijn en er voldoende geld is gaan wij met u en uw medebewoners in overleg om uw wense n te bespreken. Op dit moment is nog niet bekend wanneer we u hier meer over kunnen zeggen . Hier informeren wij u op een later moment dus nog over.

Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze brief dan kunt u contact opnemen met dhr . Dolstra door telefoonnummer 050 367 89 10 te bellen.

 

 

2 gedachten over “Broedplaatsen Ransuilen wijken zonder overleg in Paddepoel

  1. Ongelofelijk! Dus de RANSUILEN zijn belangrijker dan de veiligheid van de mensen? Dus als 1 van mijn ouders uit de Neptunusstraat in het ziekenhuis belandt of erger door een omvallende boom, hou ik deze achterlijke mevrouw die deze actie gestart heeft verantwoordelijk. in 1 woord…BE-LA-CHE-LIJK.. Gewoon kappen die handel.

    • In mei zijn de jongen uitgevlogen, wat maken die paar dagen dan nog uit.
      Het zou wel héél toevallig zijn dat uw ouders dan net schade zouden oplopen door zo’n boom.
      De kans dat ze plat gereden worden door een auto is waarschijnlijk groter, moeten die dan ook maar verdwijnen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *