Partij voor de Dieren in actie tegen bomenkap A-kerkhof

De Partij voor de Dieren organiseerde vandaag, zaterdag 10 november, een protestactie tegen de door het college van Groningen geplande bomenkap op het A-kerkhof. Lijsstrekker Kirsten de Wrede sprak over het grote belang van een ommekeer in ons denken over ecologie. Daarnaast onthulde de Wrede informatieborden over de grote waarde van bomen voor het stedelijk klimaat. Lees verder

Inloopbijeenkomst herinrichting Grote Beerstraat Paddepoel

Vanmiddag een toelichting in buurtcentrum Het Tuinpad over de herinrichtingsplannen van de Grote Beerstraat. De gemeente gaf een toelichting op het herinrichtingsplan van de Grote Beerstraat. Naast voldoende bomen voorziet het plan ook in voldoende nieuwe parkeerplaatsen. De herinrichting zal in twee fasen worden uitgevoerd.
De eerste fase betreft het gedeelte tussen de Zonnelaan tot aan de Weegschaalstraat (tot aan ZON 2) en die men medio 2017 wil  aanleggen.
Het resterende deel tot aan de Dierenriemstraat wordt gerealiseerd nadat Nijestee de woningen heeft opgeleverd (medio 2018).

Lees verder

Herfst in Paddepoel Groningen

groningen-selwerd-park selwerd-herfst-aly wieringa-1Om van de herfst te genieten hoef je niet per se de stad uit: in Groningen staan heel veel prachtige bomen! Om de schoonheid van de herfstige stadsbomen in beeld te brengen organiseren de Natuur en Milieufederatie Groningen en de Gemeente Groningen daarom de fotowedstrijd Herfst in Stad (klik hier). Vandaag twee foto’s uit de wijk Paddepoel met zicht op park Selwerd. Lees verder

Voorbereiding herplanting Singels van start

Singels Groningen-7837Herplantplan op basis uitkomsten enquête

Vandaag, maandag 16 juni beginnen de voorbereidingen voor de herplant van negenentwintignieuwe bomen aan de singels. De groeiplaatsen voor de nieuwe bomen worden verbeterd, waarna in het komende plantseizoen de herplant start. De 29 nieuwe bomen vervangen een groot aantal van de door kastanjeziekte weggevallen bomen aan de singels. Het plan voor herplant kwam tot stand in samenwerking met actiecomité Behoud de Singel. Lees verder

Geen geld voor herplanten bomen Paddepoel, gekker moeten ze het niet maken

groningen-paddepoel-storm 28-10-6Begin maart kregen de bewoners van de Neptunusstraat en Uranus­ straat van de gemeente een brief met de aankondiging van het kap­ pen van 28 bomen in de Neptunusstraat en 29 bomen in de Uranustraat. Plekken waar de ransuil met regelmaat werd gesignaleerd. De aanleiding was de storm van maandag 28 oktober.Een aan­ tal bomen is toen omgewaaid en door de gemeente verwijderd. Lees verder

Broedplaatsen Ransuilen wijken zonder overleg in Paddepoel

natuur-vogels-ransuil-7Goed onderhoud aan bomen in de Uranus en Neptunusstraat is belangrijk, maar moet het zo rigoureus en zonder overleg tussen gemeente en bewoners?
Buurtbewoners gaan bezwaar aantekenen in ieder geval tegen de onverwijlde kap van de bomen in de Uranusstraat.
Hun bezwaar richt zich erop dat de gemeente niet de wettelijke termijn van zes weken respecteert op de juiste manier. Lees verder

Verschillende boomsoorten in een rij aan de singels

bomen aan de singels-1Verschillende boomsoorten in een rij, zonder onderbeplanting. Ook in de toekomst blijft het groen aan de singels er zo uitzien. Een voorkeur voor deze manier van beplanting komt naar voren uit een enquête die de gemeente heeft gehouden onder bewoners en ondernemers aan en rond de singels. De door kastanjeziekte ontstane open plekken aan de singels worden dit najaar opnieuw beplant. De buurt is tevreden over de aanpak. Lees verder

Bomenkap Selwerderhof moet stoppen zegt PvdD

groningen-selwerd-selwerderhof-opening aula-7De Partij voor de Dieren wil de bomenkap op het Selwerderhof, ten behoeve van een mooier uitzicht, stoppen. Groen wordt verwijderd en wordt slechts deels gecompenseerd, terwijl 1:1 compensatie de gemeentelijke norm is. Bovendien tornt de kap aan de basisgroenstructuur, die volgens het beleid juist versterkt moet worden. Lees verder

Dertig fruitbomen in Vinkhuizen op 58e Boomfeestdag

vinkhuizen-tarralaan-nationale boomplantdag-14Dit jaar heeft Stichting Nationale Boomfeestdag gekozen voor het thema “Kiezen voor Bomen!” op de 58e Nationale Boomfeestdag met als resultaat 10 miljoen bomen wat gelijk is aan 6500 voetbalvelden. Lees verder

Levensboom met maretaken voor Kinderwerktuin Paddepoel

Vandaag, 7 maart is op de Kinderwerktuin aan de Coronastraat in Paddepoel een heel bijzondere boom met bovendien een bijzondere achtergrond geplant. Precies een half jaar geleden is een jonge spruit in Paddepoel geboren en dat was voor familie van de ouders, de reden eens af te wijken van een traditioneel cadeau zoals b.v. kleertjes. Duurt en Jolien Cazemier werden verblijd met een bijzondere boom. Een appelboom met maretakken omdat die laatste symbool zijn van nieuw leven. Lees verder