Geen geld voor herplanten bomen Paddepoel, gekker moeten ze het niet maken

groningen-paddepoel-storm 28-10-6Begin maart kregen de bewoners van de Neptunusstraat en Uranus­ straat van de gemeente een brief met de aankondiging van het kap­ pen van 28 bomen in de Neptunusstraat en 29 bomen in de Uranustraat. Plekken waar de ransuil met regelmaat werd gesignaleerd. De aanleiding was de storm van maandag 28 oktober.Een aan­ tal bomen is toen omgewaaid en door de gemeente verwijderd.

natuur, vogels Nu was de gemeente bang dat bij een volgende storm en de bomen vol in blad, weer een aantal tegen de grond zouden gaan met alle gevolgen van dien. De bomen die dat risico liepen moesten eruit. Op basis van metingen en inspecties waren dat 28 bomen inde Neptunusstraat en 29 in de Uranusstraat.

Een geolied systeem
Woensdag 23 april was het zover.Het zou al eerder gebeuren, in de brief van de gemeente werd eind maart, begin april genoemd, maar door bezwaren van omwonenden was de start uitgesteld .De gemeen­ te had betrokkenen uitgenodigd voor een gesprek en voor meer infor­ matie over de noodzaak van de kap. Dat kappen van die bomen was een geolied systeem.Een grijper om de stam, stam doorzagen, boom  neerleggen, takken afen, takken shredderen. stammen opladen en de straat aanvegen. In éen dag werd de Uranusstraat gedaan en een dag later de Neptunusstraat. Voor de vakantie worden de stompen nog weggefreesd, het geheel wordt van zand voorzien en bestraat.De gemeente heeft aangeboden om inoverleg met de bewoners te
bekijken hoe de herplanting vorm kan krijgen. Dat kan pas als er geld is. Het zal dus een aantal jaren duren voordat de straat weer het aanzien heeft dat het in de afgelopen periode had.

2 gedachten over “Geen geld voor herplanten bomen Paddepoel, gekker moeten ze het niet maken

  1. Als de gemeente 1x 24 uur stoepfietsers, -brommers en -scooters handhaafd heeft ze nooit meer een geld probleem! Dit is het resultaat van het wanbeleid van de afgelopen jaren. Maar de gemeente heeft een herplant plicht dus zullen ze moeten herplanten binnen een bepaalde tijd!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *