Bomenkap Selwerderhof moet stoppen zegt PvdD

groningen-selwerd-selwerderhof-opening aula-7De Partij voor de Dieren wil de bomenkap op het Selwerderhof, ten behoeve van een mooier uitzicht, stoppen. Groen wordt verwijderd en wordt slechts deels gecompenseerd, terwijl 1:1 compensatie de gemeentelijke norm is. Bovendien tornt de kap aan de basisgroenstructuur, die volgens het beleid juist versterkt moet worden.

De Partij voor de Dieren wil middels schriftelijke vragen onder andere van het college weten, of het gerechtvaardigd is dat groen moet wijken voor een weidser uitzicht. Raadslid voor de partij, Gerjan Kelder: “er worden nu 24 bomen gekapt, waarvan een heel aantal monumentaal, of potentieel monumentaal. Slechts een derde wordt gecompenseerd en bovendien verdwijnt er 600m2 houtopslag. Dat allemaal ten behoeve van beter uitzicht op een ander stukje natuur, namelijk een nabijgelegen rietveld. Dat is onvoorstelbaar, al helemaal in een stad die vorig jaar nog tot Groenste Stad is benoemd.” Groningen kreeg ter ere van deze titel een beuk cadeau, die nu een mooi plekje op het Martinikerkhof heeft. “Dit boompje wordt gekoesterd, wat een goede zaak is trouwens, terwijl met gemak elders bomen worden omgehakt. Dat is toch niet te filmen,” aldus Kelder.
selwerderhof-2Het Selwerderhof valt onder de basisgroenstructuur volgens de gemeentelijke groenstructuurvisie Groene Pepers. “In Groene Pepers wordt het ecologische en economische belang van stadsgroen benadrukt en wordt gesteld dat er geïnvesteerd moet worden in kwalitatief groen en het completeren van de basisgroenstructuur. Al deze zaken staan haaks op de ontgroening die zich nu voordoet in de stad,” vertelt Kelder. De partij stelde eerder kap van het productiebos nabij Engelbert en de bomenkap ten behoeve van jongerenhuisvesting aan de Zonnelaan aan de kaak. Kelder: “wij beginnen ons zo langzamerhand af te vragen hoe serieus wij het gemeentelijk beleid voor het behouden en verbeteren van stadsgroen nog kunnen nemen, als de gemeente zo gemakkelijk groen verwijdert.” De partij vraagt verder aan het college of er rekening gehouden is met de vervroegde nesteldrang van de vogels aldaar, gezien de kap vanaf deze maand al op de planning staat. Tevens wil de partij weten waarom esthetisch en ecologisch waardevolle monumentale bomen gekapt worden, voor het puur esthetisch doeleinde van een betere doorkijk.

Eerder stelde de partij schriftelijke vragen over de kap van het productiebos bij de A7 nabij Engelbert, welke mogelijk tot duurzaam loofbos omgezet had kunnen worden. Daarvóór drong de partij bij het college aan op 1:1 compensatie van het te verwijderen groen aan de Zonnelaan 10, waarop een toezegging van het college volgde, om naar een oplossing in de nabije omgeving te zoeken.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *