Buitenboel van de stad ligt er prima bij!

kunst-graffity-1De buitenboel van onze stad ligt er prima bij. Dit blijkt uit het BORG-onderzoek naar het onderhoud van de openbare ruimte. Ruim 100 betrokken Stadjers kijken ieder jaar hoe het is gesteld met het onderhoud van onze stad. Het onderhoud van 2012 komt met een gemiddelde score van 91% uit boven de streefscore van 90%, die de gemeenteraad heeft vastgesteld.

 

Gemiddeld voldoet dus 91% van de bekeken onderdelen buiten aan de daarvoor vastgestelde normen. Naast het reguliere onderhoud wordt dit jaar de ingezette vervanging van versleten voorzieningen zoals kabels voor straatverlichting, kademuren en asfaltwegen voortgezet.

Al meer dan tien jaar beoordeelt een vrij constante groep van meer dan 100 Stadjers het onderhoud van de openbare ruimte tijdens een BORG-schouw (Beheer Openbare Ruimte Groningen). Zonder de inzet en betrokkenheid van deze grote groep vrijwilligers is het niet mogelijk om het onderhoud op deze intensieve manier te beoordelen. Deelnemers aan deze BORG-schouw beoordelen het groen, straatmeubilair, oevers, speeltoestellen, wegen en straat- en verkeersverlichting in hun buurt. Dit doen ze op basis van door de gemeenteraad vastgelegde kwaliteitsnormen.

kunst-graffity-1Graffiti
Ook kijken de schouwers naar hondenpoep, wildplakken, graffiti en fietswrakken, kortom of het schoon is in de wijk. Zoals ieder jaar werden de resultaten van de BORG-schouw in het najaar aan de deelnemers gepresenteerd. BORG-deelnemers gaven toen aan tevreden te zijn over de resultaten van 2012 en over de manier waarop Stadjers bij het beheerbeleid worden betrokken.

Onderhoudskwaliteiten
Uit de schouwresultaten van afgelopen jaren blijkt dat de onderhoudskwaliteit van 2002 (78%) tot 2006 (90%) geleidelijk steeg. De jaren daarna daalde deze licht tot 88% in 2009. In 2010 en 2011 was de score 89%, in 2012 scoorde het onderhoud 91%. Onderhoud is een cyclisch proces, daarom zijn er voortdurend onderdelen die niet voldoen aan de gestelde norm en die in een volgende onderhoudsronde aangepakt worden.

Noorddijk
Voortvloeiend uit de beoordeling van vorig jaar is er in 2013 aandacht voor het verbeteren van groen en verharding in Noorddijk. Daarnaast wordt dit jaar extra ingezet op een schone binnenstad door meer te letten op bijvoorbeeld graffiti en onkruid. Ook wordt in 2013 verder gewerkt aan het vervangen van versleten voorzieningen, zoals verouderde elektriciteitskabels voor straatverlichting.

Elektriciteitskabels
Het aantal meldingen over de openbare ruimte dat bij de gemeente binnenkwam steeg ten opzichte van 2011 met 2%. Deze stijging tekent zich onder andere af in het aantal meldingen over riolering, bijvoorbeeld over verstopte kolken. De meldingen over verlichting, door storingen in verouderde elektriciteitskabels, nam met 4% af, vergeleken met 2011. Deze afname hangt samen met de vervanging van ruim 40 km. elektriciteitskabel.

Bron: Gemeente Groningen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *