Nog even genieten van de vorst en dan pompen

groningen-oldehove-electra-1Nog een paar dagen flinke vorst en dan is de sneeuw- en ijspret razendsnel voorbij. Vanaf zondag overdag komen de temperaturen een stuk boven het vriespunt, aldus de weerberichten. Dat betekent dat de sneeuw die er nu ligt snel smelt. Onze gemalen gaan vanaf zondag volop draaien om wateroverlast te voorkomen.

 

De komende dagen zijn we daarom bezig met het voorzichtig opstarten en ontdooien van de stilgelegde gemalen. Het vaarverbod op de recreatieve vaarwegen in het gebied van Noorderzijlvest blijft voorlopig van kracht.

Snelle dooi

Het waterschap heeft de waterstand op de boezem voor de vorstperiode maximaal onder streefpeil gebracht. Vanwege de matige vorst in de afgelopen twee weken, is de boezemwaterstand iets gestegen. Veel (kwel)water is niet bevroren en daardoor liep de waterafvoer langzaam door. Met de komende dooi en verwachte neerslag is het vanaf zondag noodzakelijk om de bemaling weer volop te starten.

Gemalen ijsvrij

Om te kunnen malen, moeten de gemalen ijsvrij zijn. De komende dagen treft het waterschap hiervoor voorbereidingen. Vastgevroren gemalen worden ijsvrij gemaakt en voorzichtig opgestart. Drie ploegen van het waterschap zijn op pad en starten in die gebieden waar het water het meest is gestegen. Ook gemalen in gebieden waar veel bedrijven zitten of waar veel mensen wonen staan bovenaan de lijst.

Voorzichtig

Het waterschap gaat voorzichtig te werk met het opstarten van de poldergemalen. Te snel afvoeren van water, kan schade aanbrengen aan oevers en kaden door aanhangend ijs. Daarom blijft het vaarverbod van kracht totdat de ijsvloer ver genoeg geslonken is. Het aanzetten van gemalen zorgt voor stroming van het water, waardoor het ijs onbetrouwbaar wordt. Het waterschap adviseert om het ijs op open water vanaf zondag niet meer te betreden en eventuele berichten van ijsverenigingen goed in de gaten te houden.

Bron: Noorderzijlvest

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *