Burgemeester Ruud Vreeman vraagt om meer bevoegdheden

steden nederland, groningen, paddepoelBurgemeester Ruud Vreeman wil de maximale bevoegdheden op het gebied van cameratoezicht en preventief fouilleren die de wet hem toestaat. Hij voert hierover een discussie met de raadscommissie Financiën en Veiligheid op dinsdag 25 november.

De burgemeester is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid. In een aantal gevallen zijn diens bevoegdheden echter afhankelijk van de ruimte die de gemeenteraad hem biedt. Dat gebeurt vooral omdat het toestaan van cameratoezicht en preventief fouilleren privacygevoelig zijn. De gemeenteraad bekijkt of het inzetten van deze middelen echt noodzakelijk is.

Terughoudendheid
Ook de burgemeester hecht echter zeer aan de privacy. “Ik vind dat de gemeenteraad de burgemeester moet faciliteren. Daar staat terughoudendheid van mij tegenover. Ik ga niet de hele stad vol met camera’s hangen. Aan de raad vraag ik de burgemeester het vertrouwen te geven dat hij genuanceerd en verantwoordelijk te werk gaat.”

Preventief fouilleren
Ruud Vreeman wijst erop dat de mogelijkheden om preventief te fouilleren al aan strenge wettelijke regels zijn gebonden. Nadat een gebied is aangewezen waar dit mag, bepaalt de officier van justitie òf en wanneer de politie fouilleert op verboden wapenbezit. Bovendien kan de periode waarin dit gebeurt nooit langer duren dan 12 uur achter elkaar.

Cameratoezicht
Cameratoezicht is momenteel alleen toegestaan in het uitgaansgebied. De burgemeester wil het middel ook kunnen gebruiken bij ernstige en langdurige overlast elders in de stad. Maar hij zegt ook: “Ik zal geen inbreuk op privacy van burgers maken als ik met minder vergaande middelen hetzelfde doel kan bereiken.” Hij noemt het vanzelfsprekend dat de burgemeester de raad wel informeert en verantwoording aflegt.

Dilemma’s
De burgemeester heeft een discussiestuk geschreven aan de hand waarvan hij het debat over dit onderwerp aan gaat met de raad. Daarin schetst hij dilemma’s die volgens hem om meer handelingsvrijheid voor de burgemeester vragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *