Mogelijke nieuwbouw voor vluchtelingen IS

COA Ter Apel tenten-0352De gemeente Groningen zet mogelijk een nieuwbouwlocatie in voor de opvang van vluchtelingen. Het gaat om asielzoekers die op de vlucht zijn geslagen voor de terreur van Islamitische Staat (IS).

In september vroeg de gemeenteraad aan B&W om de mogelijkheden te onderzoeken om deze vluchtelingen onderdak te bieden binnen de gemeentegrenzen. Het college voerde hierna intensief overleg met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Ondertussen inventariseerde de gemeente de voorraad aan leegstaande school- en kantoorgebouwen.

Kantoorpand
Het COA doet nog technisch onderzoek naar de mogelijkheid om een leeg kantoorgebouw geschikt te maken voor huisvesting van asielzoekers. Het verbouwen van zo’n pand is echter meestal ingrijpend en duur. De voorkeur van het COA gaat daarom uit naar gebruik van nieuwe woningen. Die kunnen na het vertrek van de asielzoekers omgebouwd worden tot woningen voor studenten en jongeren.

Nieuwbouw
Concreet is al gesproken over één nieuwbouwlocatie. Het COA onderzoekt nog of het mogelijk is hier vluchtelingen onder te brengen. De gemeente maakt de plek bekend als het COA deze plek geschikt vindt.

Statushouders
Het gaat in dat geval om statushouders. Dat zijn vluchtelingen met een verblijfsstatus. Voor tijdelijke noodopvang zoals in de IJsselhal in Zwolle doet het COA geen beroep op Groningen.

Werkgroep
Als de verbouw van een kantoorgebouw of de nieuwbouw doorgaat, beoordeelt een breed samengestelde werkgroep de plannen. Zij kijken dan naar de omvang van de locatie, veiligheid, de inpasbaarheid in omliggende woonwijken en voorzieningen in de buurt.

Foto: Siebrand Wiegman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *