Stilstaan bij 70 jaar durende Palestijnse catastrofe – Nakba

Vanmiddag, 14 mei, werd op het Waagplein in het centrum van Groningen, stilgestaan bij de al bijna zeventig jaar durende Palestijnse catastrofe. Lees verder

Groningen moet stoppen met Bed, Bad en Brood

‘’De gemeente Groningen moet per direct ophouden met aanbieden van Bed Bad en Brood aan uitgeprocedeerde asielzoekers.’’ Dat stelt Reender Reenders, voorzitter van de JOVD Groningen. Het is belangrijk dat Groningen en Nederland een veilige haven zijn voor alle vluchtelingen. Juist om die reden is het belangrijk dat personen van wie door de rechter is vastgesteld dat ze geen vluchteling zijn zo snel mogelijk terugkeren naar hun land van herkomst, aldus de JOVD. Lees verder

Pegida en Groningen Tolorant demonstraties in centrum Groningen

Twee gescheiden demonstraties in het centrum van Groningen vandaag en wel van Pegida en Groningen Tolerant. Toen we op de Vismarkt arriveerden werden een aantal jongeren voor aanvang van de demonstratie aangehouden. Zij waren in het bezit van een boksbeugel en vuurwerk maar hadden niets met de demonstratie te maken, laat de politie weten. Lees verder

Weer toekomst ‘Laat vluchtelingen anders zien’ geopend door Ahmet Polat

Dame links op de foto en Anita zijn geportretteerd door Ahmet Polat, Ahmet had totaal 14 vluchtelingen geselecteerd voor de expositie.

Vluchtelingen zijn niet alleen vluchteling: ze zijn student, moeder of vriend. Fotograaf des Vaderlands (2015-2016) Ahmet Polat geeft hen in de foto-expositie Weer toekomst! een gezicht. Wie zijn deze nieuwe Nederlanders? Hoe krijgen ze hier hun leven weer op de rails? Met welke middelen? En wat is daarbij de rol van beeldvorming?  Vandaag, 28 maart, is de expositie officieel geopend in Groningen. Lees verder

Niemand op straat in Groningen bij uitblijven akkoord Bed Bad Brood

steden nederland, groningen, centrumDe humane oplossing voor uitgeprocedeerde asielzoekers is bed, bad brood én begeleiding. Helaas is het zo urgente akkoord tussen een aantal grote gemeenten en het Rijk met betrekking tot deze voorzieningen stukgelopen. Volgens de verantwoordelijk staatssecretaris is het akkoord mislukt, omdat gemeenten er onderling niet uitkwamen. De fracties van D66, ChristenUnie, PvdA en Groenlinks in Groningen zijn hierover zeer verontrust over en vragen daarom een actualiteitendebat aan. Lees verder

Groningen teleurgesteld over mislukken bed bad brood-akkoord

nederland 2015, groningen, centrum, bed bad brood demonstratie, grote markt

De gemeente Groningen is teleurgesteld dat het overleg tussen gemeenten en Rijk mislukt is. Wethouder Ton Schoor: ‘Als gezamenlijke gemeenten dachten wij dat een akkoord binnen handbereik leek, maar de deur wordt nu hard dicht gegooid door de staatssecretaris. Dat is zeer spijtig en onbegrijpelijk.’ In de gemeente Groningen verblijven 200 asielzoekers die geen recht meer hebben op opvang, in een zogenaamde B4-voorziening: bed, bad, brood en begeleiding. In de praktijk blijkt hier het succes van deze benadering. Lees verder

Advies Groningse Aanbod voor de opvang van vluchtelingen

nederland 2015, groningen, centrum, vluchtelingen welkom, grote markt

Op 12 september jongstleden verzocht de landelijke regietafel aan de regionale regietafel Groningen om medio oktober een advies te leveren met een weging hoe lokaal om te gaan met de plannen voor nieuwe opvangplekken. Alle Groningse burgemeesters hebben diezelfde dag onder leiding van de regionale regietafel de nieuw ontstane situatie met elkaar besproken. Lees verder

Groningse bed-bad-brood opvang wordt uitgebreid

Tijdelijke woonunits bieden plaats aan 176 personen

De bed-bad-brood voorziening voor uitgeprocedeerde vreemdelingen in Groningen blijft open

De bed-bad-brood opvang voor asielzoekers en uitgeprocedeerde vluchtelingen aan de Helsinkistraat in Groningen wordt uitgebreid. Er wordt een aantal woonunits geplaatst op het terrein van de huidige locatie. De units hebben een capaciteit van 176 plekken. De uitbreiding is nodig omdat het aantal mensen dat een beroep doet op de bed-bad-brood regeling nog elke maand toeneemt. Lees verder

GGD Groningen start apart team voor vluchtelingen

steden nederland, groningen, centrumGGD Groningen gaat vanaf vrijdag 13 mei van start met een apart team voor vluchtelingen vanuit de jeugdgezondheidszorg. De grote stroom van asielzoekers vraagt om specifieke deskundigheid en extra inzet. Vanuit het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft GGD Groningen de taak gekregen om de gezondheid van de vluchtelingen die in onze provincie verblijven te borgen.
Lees verder

Twee locaties in Groningen in beeld voor opvang vluchtelingen

steden nederland, groningen, centrumHet college van burgemeester en wethouders van Groningen heeft twee locaties in beeld voor de vestiging van asielzoekerscentra (AZC’s) in Groningen.

Het gaat om de voormalige Simmeren-locatie aan de Ulgersmaweg 32 en een locatie aan de Energieweg 10, een deel van het voormalige Suikerunie-terrein aan het Hoendiep tegenover de meubelboulevard. Na globaal onderzoek en afstemming met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zijn beide locaties als meest geschikt aangemerkt. Hierbij is rekening gehouden met spreiding over de stad, er is gekeken of de locaties geschikt zijn voor inpassing van azc’s in de omgeving, of zij groot genoeg zijn voor de huisvesting van 400 tot 600 mensen en of er voldoende voorzieningen in de buurt zijn. Lees verder