Bussen naar zuidzijde Hoofdstation Groningen

groningen-zeeheldenbuurt-stationsweg-busmarkering-4988Een volledig busstation aan de zuidzijde van het Hoofdstation en ruimte aan de noordzijde voor nieuwe ontwikkelingen. Als het aan de samenwerkende partijen binnen Groningen Spoorzone ligt, wordt hiermee invulling gegeven aan de wens om één OV-knoop te realiseren voor zowel bus- als treinreizigers. Naar verwachting kan het nieuwe busstation vanaf 2021 in gebruik worden genomen.

Aan de zuidzijde kan een efficiënt en toegankelijk busstation worden gerealiseerd.
busstation

De ruimte aan de noordzijde is te beperkt om verdere groei van het aantal reizigers mogelijk te maken. Bovendien is het huidige busstation slecht toegankelijk voor minder validen, de bushaltes zijn te klein om de vele reizigers te herbergen en de verkeerssituatie op de Stationsweg ter hoogte van de Werkmanbrug is zeer complex, waardoor regelmatig onveilige situaties ontstaan. Een busstation aan de zuidzijde kent deze nadelen niet.

Gestrekt busstation
Al in 2014 nam de gemeenteraad het besluit zes haltes aan de zuidzijde van het Hoofdstation te realiseren. Deze bushaltes zijn bedoeld voor de HOV-bussen die komen vanuit het westen. Een volwaardig busstation aan de zuidzijde kunnen de bussen via de verkorte busonderdoorgang ook vanuit de oostkant bereiken. Voor de westkant worden momenteel verschillende varianten uitgewerkt.
Het nieuwe busstation zal een lang ‘gestrekt’ busstation worden. Eén van de grote voordelen hiervan is dat de busreizigers de busbaan niet hoeven over te steken, en direct gebruik kunnen maken van de nieuwe reizigerstunnel of de fietsenstalling aan de zuidzijde kunnen binnengaan om hun reis te vervolgen. Samen met de verbouwing van de treinperrons wordt zo één OV-knoop gerealiseerd, voor zowel bus- als treinreizigers.

Definitief bestemmingsplan Hoofdstation
Samen met het voorstel voor de verplaatsing van het busstation ontving de gemeenteraad ook het definitieve bestemmingsplan Hoofdstation en een update van het maatregelenpakket HOV-Visie. Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid op de locatie van het huidige Post-NL pand een busonderdoorgang met groene inpassing te realiseren. Daarnaast biedt het plan aan de westkant van het Hoofdstation de mogelijkheid voor een Kiss and Ride, een taxistandplaats en ruimte voor ongeveer 800 fietsparkeerplekken. Overleg met omwonenden heeft geresulteerd in een schetsontwerp voor een parkachtige omgeving op de locatie van het huidige PostNL-pand. Dit wordt meegegeven aan de aannemer die te zijner tijd aan de slag gaat op de locatie.

Inloopbijeenkomst
Op woensdag 16 november is er een inloopbijeenkomst over de plannen in de Puddingfabriek, Viaductstraat 3-4, tussen 19.30 en 21.00 uur. Meer informatie is ook te vinden op de website van Groningen Spoorzone www.groningenbereikbaar.nl/spoorzone.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *