Bussen niet meer over de Grote Markt

groningen-centrum-transport-bussen dubbelgelede-1Voetgangers en fietsers krijgen de komende jaren meer ruimte in de binnenstad en bussen gaan niet meer over de Grote Markt maar over de Diepenring. Dat schrijft het college van B&W in de conceptvisie ‘Bestemming Binnenstad’. Centraal uitgangspunt is dat het stadshart van Groningen met inspanningen en betrokkenheid van alle partijen uitnodigt tot verblijf.

In het coalitieakkoord “Voor de Verandering” kondigden de coalitiepartijen aan te willen werken aan het visitekaartje van Groningen, de binnenstad en de Diepenring. In dit gebied wordt het steeds drukker en bovendien verandert het gebruik van de binnenstad. Beleving en ontmoeting worden belangrijker. De veelheid aan functies, zoals wonen, werken, studeren, winkelen en recreëren maakt de Groninger binnenstad aantrekkelijk en vitaal. Tegelijkertijd zorgt dit voor een toenemende druk op de beschikbare openbare ruimte.

Looproutes
Om de binnenstad nog aantrekkelijker te maken wil het college een netwerk van herkenbare en attractieve routes vanaf het hoofdstation, de Westerhaven en de parkeergarages aan het Boterdiep en Damsterdiep naar het stadshart. Fietsers en voetgangers krijgen hier volop de ruimte.

Om dit te realiseren is het noodzakelijk om verkeersstromen te verschuiven. Meest in het oog springend daarbij is het verdwijnen van bussen op de Grote Markt en in de A-straat en Brugstraat. Uit onderzoek is gebleken dat dit niet leidt tot extra reistijd voor OV-reizigers. Wel zoekt het college naar passende oplossingen voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn om in het stadshart te komen. De infrastructurele aanpassingen die nodig zijn om bussen over de Diepenring te laten rijden, vergen een investering van 22,5 miljoen euro.

Inspraak
Tijdens het opstellen van de conceptvisie voor de binnenstad is gesproken met veel gebruikers en belanghebbenden. Ook de Let’s Gro Festivals van 2013 en 2014 hebben de nodige input opgeleverd.

De gemeenteraad bespreekt de conceptvisie eind juni. Om iedereen in de gelegenheid te stellen om een mening te geven is de inspraakperiode na de zomervakantie. Naar verwachting zal de gemeenteraad de definitieve binnenstadsvisie eind dit jaar vaststellen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.