CDA Groningen blij met suggestie Kamminga op- en afrit Hereweg

Arthur_Eemshaven2012 1De suggestie van Arthur Kamminga, om bij de aanpak van de Zuidelijke Ringweg bij de Hereweg een op- en afrit te maken van en naar de A28, is technisch haalbaar. Het CDA is hier erg blij mee en wil deze plannen graag doorvoeren. Lijsttrekker Anne Kuik: ‘Laat die op- en afrit direct intekenen in de plannen!’

De Hereweg is van oudsher een weg die als functie heeft om wijkverkeer te verdelen. In de huidige plannen verdwijnen de op- en afritten bij de Hereweg, waardoor verkeer op het onderliggende wegennet anders verdeeld wordt. Deze op- en afrit geeft een extra aansluitingsmogelijkheid en zal naar alle waarschijnlijkheid de druk op de knelpunten Vondellaan en de verbindingsweg Maaslaan kunnen verlichten. Kuik: ‘De zuidelijke wijken krijgen te maken met een verschuiving van de verkeersstromen, deze extra aansluiting draagt bij aan de leefbaarheid van de wijken en verbetert ook nog eens aan de bereikbaarheid.’

Eerder pleitte het CDA voor onderzoek naar de haalbaarheid van het in stand houden van alle op- en afritten, om de wijken meer te ontlasten, maar vond geen steun bij de meerderheid van de raad. Het CDA hoopt voor deze plannen wel een meerderheid te krijgen.

Eind april, na de gemeenteraadsverkiezingen zal er verdere besluitvorming plaatsvinden over de Zuidelijke Ringweg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *