College kiest voor voorkeursontwerp tunnel Paterswoldseweg

steden nederland, groningen, schilders- en zeeheldenbuurtOp voorstel van de Stuurgroep Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden kiest ook het college van burgemeester en wethouders voor de voorkeursvariant van de tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg. Door suggesties en ideeën van omwonenden is het oorspronkelijke ontwerp van de tunnel aangepast met een ventweg aan de noordkant van de tunnel.

Ontwerp tunnel
De tunnel komt onder de sporen, die ongeveer 75 cm worden verhoogd. In de tunnel komt een weg met aan beide zijden een fiets- en voetpad.

Aan de noordkant wordt via de ventweg de Coop supermarkt bevoorraad en is het parkeerterrein van BAT Niemeyer aan de Theodorus Niemeyerstraat bereikbaar. Aan de zuidkant wordt de wijk Laanhuizen ontsloten via een 30-kilometerweg over de tunnel naar de Grunobuurt. Dit is nodig omdat door de tunnel de aansluiting van de Koeriersterweg op de Paterswoldseweg verdwijnt. De weg sluit aan op het stedenbouwkundig plan van woningcorporatie Nijestee voor de Grunobuurt en zorgt ervoor dat de groenstrook aan de Paterswoldseweg behouden kan blijven.

Sociale veiligheid
Maximale aandacht is er voor sociale veiligheid. Er komen geen kolommen in de tunnel en de wanden wijken uit naar boven. Aan de zuidkant van de tunnel komen groene taluds in plaats van betonnen keerwanden.

Noodzaak tunnel
De tunnel bij de spoorwegovergang aan de Paterswoldseweg is nodig vanwege de komst van een extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden en het doortrekken van de busbaan langs de Koeriersterweg naar het hoofdstation.De tunnel maakt deel uit van het project Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden. Hierin werken provincies Groningen en Fryslân samen met ProRail en alle gemeenten aan het spoortraject Groningen – Leeuwarden.

Inbreng bewoners
De voorkeursvariant van de tunnel is door provincie, gemeente en ProRail samen met omwonenden opgesteld. De actiegroep Tunnel Overleg Laanhuizen (TOL) is principieel tegen een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg. Mede op verzoek van de raad, worden de door TOL voorgestelde alternatieven betrokken bij de besluitvorming in de raad in september.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *