Nieuwe Economische Agenda voor meer werk

politiek, personenSamenwerken, innoveren en profileren

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de nieuwe Economische Agenda 2015-2019. Kern van deze Economische Agenda is de open houding van de gemeente en een andere manier van samenwerken met andere overheden, kennisinstellingen en het Groningse bedrijfsleven. Samenwerken, innoveren en profileren zijn de sleutelbegrippen om gezamenlijk meer werk te creëren in Groningen.

Volgens wethouder Joost van Keulen van Economische Zaken past de manier waarop de nieuwe Economische Agenda agenda tot stand is gekomen helemaal in de nieuwe werkwijze die het college voor ogen heeft: “Ondernemers hebben via hun bedrijvenorganisaties een belangrijke bijdrage geleverd. Daarmee nemen ze ook duidelijk hun verantwoordelijkheid om mee te denken en te beslissen over hoe we de rol en positie van Groningen als economische motor van Noord-Nederland kunnen versterken op een manier waar zowel de stad als de regio baat bij hebben.”

In verschillende bijeenkomsten hebben ondernemers aangegeven dat samenwerken, innoveren en profileren de belangrijkste waarden zijn die zij terug willen zien. Deze werkwijzen komen dan ook telkens terug in de afzonderlijke onderdelen van de Economische Agenda. Die onderdelen zijn het nieuwe programma G-Kwadraat 2015-2019, het Akkoord van Groningen 3.0 en het Convenant Ondernemend Groningen.

G-Kwadraat bouwt voort op de sterke naam van het programma G-Kracht, dat dit jaar afloopt. Het kwadrateren staat voor de extra economische impulsen die door de nieuwe samenwerkingsvormen tot stand gebracht zullen komen.

Deze samenwerking met vooral het innovatieve bedrijfsleven komt terug in het Akkoord 3.0. Rode draad daarin is om Groningen stevig neer te zetten als internationale Kennisstad en centrum van innovatie. Dat gebeurt door het delen van kennis, gezamenlijk investeren en participeren in projecten en het gezamenlijk profileren van de stad Groningen.

 

Met het Convenant Ondernemend Groningen, dat dit najaar samen met ondernemers zal worden getekend, wil het college afspraken vastleggen over samenwerking, verantwoordelijkheden en kostenverdeling. Het bedrijfsleven en kennisinstellingen krijgen daarmee een vooraanstaande rol bij de grootste opgave van de komende jaren, namelijk het stimuleren van werkgelegenheid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *