Nieuwe Economische Agenda voor meer werk

politiek, personenSamenwerken, innoveren en profileren

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de nieuwe Economische Agenda 2015-2019. Kern van deze Economische Agenda is de open houding van de gemeente en een andere manier van samenwerken met andere overheden, kennisinstellingen en het Groningse bedrijfsleven. Samenwerken, innoveren en profileren zijn de sleutelbegrippen om gezamenlijk meer werk te creëren in Groningen.
Lees verder