Commissies raad Groningen over o.m. verhuizing Kinderboerderij Stadspark

natuur, dierenDruk weekje voor de Groningse gemeenteraad. Want er zijn deze week vijf vergaderingen van raadscommissies. Aan de orde komen onder meer: de toekomst van de kinderboerderij in het Stadspark, de gevolgen van het ‘Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen’ voor de gemeente Groningen en de grenscorrectie Meerstad waardoor de gemeente een stuk groter wordt.

De grenscorrectie waarbij Meerstad van de gemeente Slochteren naar Groningen overgaat, komt aan de orde in de commissie Ruimte en Wonen die dinsdagavond 17 november vanaf 19.30 uur vergadert. Het meerjarenprogramma over de aardbevingen staat op de agenda van een gecombineerde vergadering van alle vijf raadscommissies van de gemeenteraad op woensdag 18 november van 10.00 tot 12.00 uur. ‘s Middags zijn er twee raadscommissies: Onderwijs en Welzijn (over onder meer acties tegen kindermishandeling) om 13.00 uur en Beheer en Verkeer (over onder meer de kinderboerderij) om 16.30 uur. ’s Avonds vanaf 20.00 uur vergadert dan nog de commissie Werk en Inkomen over schuldhulpverlening en jeugdwerkloosheid.

De drie vergaderingen van de raadscommies zijn in de oude raadzaal van het stadhuis. De gecombineerde vergadering over de aardbevingen is in de nieuwe raadzaal. Alle vier vergaderingen zijn openbaar en online live te volgen via de website van de gemeenteraad: groningen.nl/gemeenteraad. Daar zijn ook de complete agenda’s en de stukken te vinden die aan de orde komen.

Meerstad
De grenscorrectie met Slochteren waardoor Meerstad bij de gemeente Groningen komt, staat bij de commissie Ruimte en Wonen op dinsdagavond 17 november op de agenda. Op dit moment draagt Groningen een grote investerings- en ontwikkelingsverantwoordelijkheid voor Meerstad, maar hoort het officieel bij Slochteren. Burgemeester en wethouders van Groningen: “Met de herindeling van Slochteren met Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde in het vooruitzicht, zijn wij, gezien het feit dat Meerstad het grootste uitleggebied van Groningen is, er van overtuigd dat Meerstad het beste deel uit kan maken van de gemeente Groningen.” Deze commissie praat ook over de toekomst van het A-kwartier en een watervisie voor de Stad, waarin het ook gaat over wonen op het water.

Het ‘Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen’ van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders komt woensdagochtend 18 november aan de orde in een gecombineerde commissievergadering. De Groningse raadsleden kunnen dan zeggen wat ze Alders’ aanpak vinden. B&W spreken van een goede basis voor een daadwerkelijke aanpak. “Maar het mag niet bij papier blijven. Inwoners, ondernemers en instellingen moeten snel merken dat er wat gebeurt.” Vanaf 13.00 vergadert de raadscommissie Onderwijs en Welzijn onder meer over acties tegen kindermishandeling en de vernieuwingen in de zorg, zoals de ontwikkeling van de zogeheten WIJ-teams in de Groningse wijken.

Kinderboerderij
De toekomst van de kinderboerderij in het Stadspark is één van de onderwerpen waarover de commissie Beheer en Verkeer woensdag vanaf 16.30 uur debatteert. De kinderboerderij verhuist mogelijk naar het Suikerunieterrein. Op de lege plek zou dan mogelijk het initiatief Free Café kunnen komen, een gratis ontmoetingsplek. ’s Avonds om 20.00 vergadert dan nog de commissie Werk en Inkomen over de nieuwe plannen voor schuldhulpverlening en de resultaten van het Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *