Tweede crematorium Groningen onderwerp raadscommissies

De komst van een tweede crematorium. Nieuwe regels rond jongerenhuisvesting. En verhoging van het Eurokaartje in de bus. Dat zijn enkele onderwerpen die woensdag 18 januari aan de orde komen in commissievergaderingen van de Groningse gemeenteraad.

Er zijn woensdag 2 raadscommissies: Ruimte en Wonen (aanvang 13.00 uur) en Beheer en Verkeer (15.00 uur). Deze vergaderingen in de oude raadzaal van het stadhuis zijn openbaar en dus vrij toegankelijk. Ook live te volgen trouwens via de website van de gemeenteraad: groningen.raadsinformatie.nl. Lees verder

Actualiteitendebat over thuiszorg in Groningen

red de zorg-groningen-3Woensdag 23 maart is er om 14.30 uur een zogeheten actualiteitendebat van de Groningse gemeenteraad over de thuiszorg. Daarna vergadert de raadscommissie Financiën en Veiligheid om 15.30 uur over maatregelen om misstanden in de prostitutie aan te pakken. Vervolgens is er om 16.30 uur nog een bijeenkomst van de gemeenteraad over het zogeheten gebiedsgericht werken. Lees verder

Busloze Grote Markt op agenda raadscommissie Groningen

groningen-centrum-transport-bussen dubbelgelede-3Onderzoek naar Binnenstadsbus, SunShuttle en Snap-Cab als alternatief voor ‘anders mobielen’

Het definitieve plan voor de binnenstad met een busloze Grote Markt. Een veiligheidsplan met maatregelen tegen motorclubs en radicalisering in Groningen. En voorstellen om woonoverlast in de Stad aan te pakken. Dat zijn enkele onderwerpen die woensdag 10 februari op de agenda staan van twee commissies van de Groningse gemeenteraad. Lees verder

Commissies raad Groningen over o.m. verhuizing Kinderboerderij Stadspark

natuur, dierenDruk weekje voor de Groningse gemeenteraad. Want er zijn deze week vijf vergaderingen van raadscommissies. Aan de orde komen onder meer: de toekomst van de kinderboerderij in het Stadspark, de gevolgen van het ‘Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen’ voor de gemeente Groningen en de grenscorrectie Meerstad waardoor de gemeente een stuk groter wordt. Lees verder

Commissievergaderingen Groningen over gemeentebegroting 2016

groningen-centrum-stadhuis-raadszaal-grote markt-1Een lange dag vergaderen voor de Groningse gemeenteraad op woensdag 4 november. De raad vergadert dan in vijf raadscommissies over de verschillende onderdelen van de gemeentebegroting 2016. Er staat een kleine miljard euro op de begroting. De eerste raadscommissie begint om 10.00 in de ochtend, de laatste commissievergadering eindigt ‘s avonds om 22.30 uur.

In de gemeentebegroting staan alle inkomsten en uitgaven van de gemeente voor 2016. Ook de voorstellen van het college van B&W voor nieuwe investeringen staan er in. Zoals in het coalitieakkoord al is aangegeven, investeert het college in 2016 twintig miljoen euro in de Stad. Lees verder

Commissies gemeenteraad over Infoversum, TTIP en Noorderplantsoen

groningen-centrum-grote markt-raadszaal-1De problemen van koepelbioscoop Infoversum. Experimenten in de sociale zekerheid zoals bij de bijstand. De vraag of Groningen een TTIP-vrije gemeente moet worden. En een discussienota over het Noorderplantsoen. Dat zijn enkele onderwerpen die die woensdag 14 oktober in commissievergaderingen van de Groningse gemeenteraad aan de orde komen. Lees verder

Tuin in de Stad in commissies gemeenteraad

groningen-centrum-stadhuis-raadszaal-grote markt-1Het zomerreces is voorbij, de Groningse gemeenteraad begint weer met vergaderen. Woensdag 9 september zijn de eerste twee commissievergaderingen, die van de commissies Financiën en Veiligheid en Ruimt en Wonen. Onder meer de prijs van alcohol tijdens happy hours en het burgerinitiatief Tuin in de Stad staan op de agenda. De eerste gemeenteraadsvergadering waarin de raad weer besluiten neemt, is op woensdag 30 september.

De commissie Financiën en Veiligheid over onder andere de happy hours begint woensdag om 13.00 uur. ’s Avonds om 20.00 uur is de beurt aan de commissie Ruimte en Wonen. Die vergadert onder meer over het burgerinitiatief ‘Tuin in de Stad’ en geld voor het Zeefgebouw op het Suikerunieterrein. De geplande raadscommissie Onderwijs en Welzijn van 16.30 uur gaat niet door vanwege te weinig agendapunten. Lees verder

Raadscommissie vergadert over stationsgebied en tarieven sportclubs

groningen-centrum-stadhuis-raadszaal-grote markt-1Het zomerreces is voorbij, ook voor de gemeenteraad van Groningen. Deze week zijn er twee raadscommissievergaderingen. De commissie Ruimte en Wonen vergadert woensdag 3 september vanaf 16.30 uur over onder meer de plannen voor het stationsgebied bij het Hoofdstation en gewijzigde plannen voor de oostwand Grote Markt. Tariefverhoging voor sportclubs is één van de onderwerpen van de commissie Onderwijs en Welzijn die om 20.00 uur begint. Lees verder