Raadscommissie vergadert over stationsgebied en tarieven sportclubs

groningen-centrum-stadhuis-raadszaal-grote markt-1Het zomerreces is voorbij, ook voor de gemeenteraad van Groningen. Deze week zijn er twee raadscommissievergaderingen. De commissie Ruimte en Wonen vergadert woensdag 3 september vanaf 16.30 uur over onder meer de plannen voor het stationsgebied bij het Hoofdstation en gewijzigde plannen voor de oostwand Grote Markt. Tariefverhoging voor sportclubs is één van de onderwerpen van de commissie Onderwijs en Welzijn die om 20.00 uur begint.

De twee vergaderingen zijn in de oude raadszaal van het stadhuis en zijn openbaar. Ze zijn ook online via www.groningen.nl/gemeenteraad live te volgen. Op deze website van de gemeenteraad zijn de volledige agenda’s en alle vergaderstukken te bekijken.

In de commissie Ruimte en Wonen komen de plannen voor het stationsgebied bij het Hoofdstation aan de orde. Die betekenen onder meer een bustunnel onder het spoor door, aanpassing van de sporen en verplaatsing van het opstelterrein naar Haren. Deze voorstellen horen bij het project ‘Groningen Spoorzone’ van onder andere de gemeente en Provincie om de stad per trein en bus beter bereikbaar te maken. Ook een plan voor een fietstunnel onder het spoor en Hoofdstation door staat op de agenda.

Luchtbrug tussen Grote Markt en Nieuwe Markt
Verder vergadert de commissie over het aangepaste bestemmingsplan voor de oostwand van de Grote Markt en het “beeldkwaliteitsplan”. Die maken de komst van grote winkelketens mogelijk. De oostwand ziet er dan anders uit. Hoe? Daar heeft architect Thomas Müller in het beeldkwaliteitsplan drie modellen voor uitgewerkt. Ook één met een gesloten oostwand en een luchtbrug tussen de Grote Markt en Nieuwe Markt. De stad heeft daar tijdens de inspraakperiode commentaar op geleverd. Ook praat deze commissie over een nieuwe manier van welstandtoetsing. B&W willen de externe welstandscommissie afschaffen en de toetsing overlaten aan ambtenaren, een primeur in Nederland.

Evaluatie Cultuurnota
s’Avonds buigt de commissie Onderwijs en Welzijn zich over de tekorten bij de subsidies van gemeentelijke sportaccommodaties. Het college van B&W wil het bestaande subsidiestelstel voor sportclubs aanpassen, en zit ondertussen met tekorten. Door verhoging van de huurtarieven wil het college het te verwachten gat voor 2015 opvangen. Dat heeft nogal wat gevolgen voor de Groningse sportverenigingen. De commissie bespreekt ook de evaluatie door de Kunstraad van de nieuwste Cultuurnota. Het cultuuraanbod in de stad is op peil gebleven, ondanks tien procent minder subsidie voor de instellingen. Toch zijn er grote zorgen over het voortbestaan van een aantal instellingen. Verder bespreekt de commissie de organisatie van het beheer van sociaal-culturele accommodaties zoals buurthuizen. Eerdere plannen hierover hadden te weinig draagvlak. De commissie bespreekt voorstellen van externe onderzoekers over hoe verder te gaan.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *