Tuin in de Stad in commissies gemeenteraad

groningen-centrum-stadhuis-raadszaal-grote markt-1Het zomerreces is voorbij, de Groningse gemeenteraad begint weer met vergaderen. Woensdag 9 september zijn de eerste twee commissievergaderingen, die van de commissies Financiën en Veiligheid en Ruimt en Wonen. Onder meer de prijs van alcohol tijdens happy hours en het burgerinitiatief Tuin in de Stad staan op de agenda. De eerste gemeenteraadsvergadering waarin de raad weer besluiten neemt, is op woensdag 30 september.

De commissie Financiën en Veiligheid over onder andere de happy hours begint woensdag om 13.00 uur. ’s Avonds om 20.00 uur is de beurt aan de commissie Ruimte en Wonen. Die vergadert onder meer over het burgerinitiatief ‘Tuin in de Stad’ en geld voor het Zeefgebouw op het Suikerunieterrein. De geplande raadscommissie Onderwijs en Welzijn van 16.30 uur gaat niet door vanwege te weinig agendapunten.

Groninger Forum
De raadscommissie Financiën en Veiligheid praat onder meer over het Convenant Veilig Uitgaan. Dat wordt in oktober ondertekend door onder meer de gemeente, de stad-Groningse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland en individuele horecaondernemers. In het convenant is vastgelegd dat de horeca terughoudend om gaat met happy hours, piekuren met goedkope drank. De prijs van alcohol moet minimaal 70 % van de gewone verkoopprijs bedragen. Burgemeester Peter den Oudsten wil van de raad horen of hij het convenant namens de gemeente kan ondertekenen. “Afspraken over een verbod van happy hours bleek geen haalbare kaart”, aldus de burgemeester. “Als ik aan die wens vastgehouden zou hebben, zou vrijwel geen enkele horecaondernemer bereid zijn geweest het convenant te tekenen.”

Aardbevingen
Verder praat de burgemeester de raadsleden van deze commissie bij over de stand van zaken rond de aardbevingen in Groningen. Ook gaat het in deze commissie over de brandveiligheid van kamerverhuurpanden en het voorgenomen besluit van het college om de samenwerking met Veiligheidszorg Noord (VZN) te beëindigen.

Tuin in de Stad
steden nederland, groningen, kostverloren
‘s Avonds debatteert de raadscommissie Ruimte en Wonen onder meer over Tuin in de Stad. Dat is een burgerinitiatief aan de Frieschestraatweg. De gemeente kocht het terrein met de bedoeling huizen te bouwen. Het terrein is tijdelijk in gebruik gegeven aan Tuin in de Stad, een initiatief van Stadjers dat zich heeft ontwikkeld tot een ‘groene’ ontmoetingsplaats. B&W willen in het najaar beslissen over de toekomstige bestemming met behulp van een zogeheten Maatschappelijke Kosten baten Analyse. De fracties van CDA en VVD in de raad hebben vragen hierover gesteld. Zij vinden dat de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de gemeente onder druk staat als gemaakte afspraken niet worden nagekomen.

WIJ-team Beijum
De commissie praat ook over het B&W-voorstel een investeringskrediet te verlenen zodat het Zeefgebouw op het Suikerunieterrein ook in de winter kan worden gebruikt. Verder komt het plan aan de orde voor de huisvesting van het WIJ-team Beijum en een nieuw buurtcentrum in Beijum Oost.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *