Tweede crematorium Groningen onderwerp raadscommissies

De komst van een tweede crematorium. Nieuwe regels rond jongerenhuisvesting. En verhoging van het Eurokaartje in de bus. Dat zijn enkele onderwerpen die woensdag 18 januari aan de orde komen in commissievergaderingen van de Groningse gemeenteraad.

Er zijn woensdag 2 raadscommissies: Ruimte en Wonen (aanvang 13.00 uur) en Beheer en Verkeer (15.00 uur). Deze vergaderingen in de oude raadzaal van het stadhuis zijn openbaar en dus vrij toegankelijk. Ook live te volgen trouwens via de website van de gemeenteraad: groningen.raadsinformatie.nl. Daar zijn ook de complete agenda en alle vergaderstukken te vinden. De geplande raadscommissie Werk en Inkomen gaat woensdag wegens te weinig onderwerpen niet door.

Westpark
De raadscommissie Ruimte en Wonen (13.00 uur) bespreekt onder meer de plannen voor de bouw een tweede uitvaartcentrum en crematorium in Groningen, naast het bestaande Selwerderhof. Het nieuwe complex moet komen aan het Hoendiep tussen Groningen en Hoogkerk ten zuiden van het Westpark. De ontwikkelaar betaalt het complex, de gemeente wil de kosten van de benodigde infrastructuur voor haar rekening nemen. De gemeente dekt haar kosten uit de verkoop van de grond.

Onderdeel van de plannen is de komst van een kruising met het Hoendiep. Leden van een klankbordgroep met omwonenden hebben zorgen over de verkeersveiligheid en verkeersdrukte. Zij hebben liever een ontsluiting via het Westpark. De gemeente denkt met een aangepast ontwerp voor de kruising met het Hoendiep de verkeersdoorstroming en de verkeersveiligheid te kunnen garanderen.

 

Evenwicht
Verder bespreekt de commissie de plannen van het college om iets te doen aan regels die het mogelijk maken panden uit te blijven breiden met kleine kamers en appartementen voor jongeren. “Door de grote druk op de particuliere woningvoorraad om te voorzien in jongerenhuisvesting is in een aantal woonwijken het evenwicht zoekgeraakt in het samenleven van jongeren en Stadjers”, aldus het college van burgemeester en wethouders (B&W).

Op verzoek van de gemeenteraad komen B&W met een voorstel om in sommige gedeelten in de stad de te ruime bouw- en gebruiksmogelijkheden te wijzigen. “Met name in de populaire oude wijken staat de leefbaarheid onder druk door het verschil in leefwijze tussen jongeren en Stadjers.”

Participatieproces
De raadscommissie Beheer en Verkeer (15.00 uur) bespreekt onder meer een nieuw plan voor de Fietsroute Plus Helperzoom. Een eerder tracé stuitte eind vorig jaar op weerstand van omwonenden. Nu ligt er na een uitgebreid participatieproces een nieuw plan. Het tracé wordt in tweeën geknipt: een trajectdeel Saaksumborg, dat niet meer, zoals eerder voorgesteld, door de wijk gaat, en een trajectdeel Helperzoom. B&W willen twee varianten voor het deel Helperzoom nog verder uitwerken.

Verder komen de nieuwste plannen voor betaald parkeren voor de Oosterparkwijk, Korrewegwijk en De Hoogte aan de orde. Bij de behandeling in deze commissie van eerdere parkeerplannen voor deze wijken trok de wethouder de voorstellen terug: te veel weerstand. Nu bespreekt de commissie de gewijzigde plannen. “Zoals afgesproken in het collegeprogramma wordt betaald parkeren alleen ingevoerd in wijken waar voldoende draagvlak hiervoor is”, aldus B&W.

 

Eurokaartjes
Als laatste bespreekt de commissie op verzoek van de SP de plannen om de sociale veiligheid in de bussen te vergroten naar aanleiding van overvallen op buschauffeurs. Eén van de maatregelen van het OV-bureau is het verminderen van contant geld op de bus, onder meer door verhoging van de prijzen van de zogeheten Eurokaartjes. Omdat de zogeheten Eurokaartjes voor sommige ritten in de Stad goedkoper zijn dan de OV-chipkaarttarieven kiezen reizigers nu voor Eurokaartjes.

“Eurokaartjes moeten, zo is het uitgangspunt altijd geweest, duurder zijn dan de OV-chipkaarttarieven om de reiziger te verleiden tot het gebruik van de OV-chipkaart”, aldus B&W. De SP is tegen de verhoging van de Eurokaartjes en wil weten wat de andere fracties van de plannen vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *