Actualiteitendebat over thuiszorg in Groningen

red de zorg-groningen-3Woensdag 23 maart is er om 14.30 uur een zogeheten actualiteitendebat van de Groningse gemeenteraad over de thuiszorg. Daarna vergadert de raadscommissie Financiën en Veiligheid om 15.30 uur over maatregelen om misstanden in de prostitutie aan te pakken. Vervolgens is er om 16.30 uur nog een bijeenkomst van de gemeenteraad over het zogeheten gebiedsgericht werken.

Het actualiteitendebat over de thuiszorg is aangevraagd door de fracties van SP en Marjet Woldhuis, die onlangs uit de Stadspartij is gestapt en als eenmansfractie verdergaat. “Wij willen het debat aangaan over de ontstane situatie in de thuiszorg naar aanleiding van het faillissement van TSN Thuiszorg BV en het waarschijnlijke faillissement van TSN Begeleiding BV”, aldus SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk en Marjet Woldhuis. “Enkele honderden werknemers en cliënten verkeren in grote onzekerheid over hun toekomst.” Dijk en Woldhuis willen onder meer weten hoe het college van B&W de problemen in de thuiszorg denken aan te pakken.

Live online

Dit actualiteitendebat in de nieuwe raadzaal van het stadhuis is openbaar en ook live online te volgen via www.groningen.nl/gemeenteraad. Dat geldt ook voor de raadscommissie en de raadsbijeenkomst later op de dag.

Misstanden prostitutie
Na het actualiteitendebat vergadert de raadscommissie Financiën en Veiligheid (15.30 uur) in de nieuwe raadzaal over maatregelen om  misstanden in de prostitutie aan te pakken. Het gaat dan onder meer om verhoging van de minimumleeftijd van prostituees van 18 naar 21 jaar en de invoering van maximale werktijden van 11 uur per dag. Dit is een extra vergadering als vervolg op de vergadering van deze commissie op 9 maart toen er voor dit agendapunt geen tijd meer was.

Gebiedsteams
Om 16.30 uur is er in de oude raadzaal nog een bijeenkomst voor de gehele raad over het zogeheten gebiedsgericht werken. De gemeente wil in de Groningse wijken nog meer samen met de wijkbewoners plannen maken en uitvoeren. In vijf ‘gebiedsteams’ werken de wijkwethouders en ambtenaren samen met de bewoners. Er wordt er druk geëxperimenteerd met nieuwe vormen van bewonersbetrokkenheid. Maar wat moet daarbij de rol van de gemeenteraad zijn? Is de raad bijvoorbeeld bereid zeggenschap over onderdelen van de gemeentebegroting naar de wijk te brengen? Daarover moet het in het debat over de raad en gebiedsgericht werken onder meer over gaan.

Experimenten
Tijdens de bijeenkomst bespreekt de raad een gespreksnotitie met vragen en stellingen rond het gebiedsgericht als input voor het debat. Daarin wordt ook voorgesteld dat de raad vijf experimenten in de wijken volgt en daaraan meedoet om te onderzoeken wat de nieuwe rol van de raad kan zijn. Eén zo’n experiment is de herontwikkeling van het A-kwartier waarbij in de vorm van een zogeheten Veranderlab een andere manier van werken is ontwikkeld.

Gelote wijkbewoners
Een ander experiment is de mogelijke oprichting van een coöperatieve wijkraad met gelote wijkbewoners en raadsleden om samen te beslissen over plannen en geld voor de wijk. “Daarmee deelt de raad zijn beslissingsbevoegdheid met gelote wijkbewoners. Zo wordt bezien of loting aanvullend kan werken op ons representatieve systeem.” De raadsbijeenkomst over het gebiedsgericht werken vloeit voort uit de speciale commissie ‘Werkwijze raad’ waarin de gemeenteraad zijn eigen werkwijze tegen het licht houdt.

Foto: Jan Hendrik van der Veen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *