Actualiteitendebat over thuiszorg in Groningen

red de zorg-groningen-3Woensdag 23 maart is er om 14.30 uur een zogeheten actualiteitendebat van de Groningse gemeenteraad over de thuiszorg. Daarna vergadert de raadscommissie Financiën en Veiligheid om 15.30 uur over maatregelen om misstanden in de prostitutie aan te pakken. Vervolgens is er om 16.30 uur nog een bijeenkomst van de gemeenteraad over het zogeheten gebiedsgericht werken. Lees verder

PvdA Groningen moet nu sociaal gezicht laten zien

mensen - thuiszorg-1SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk hekelt de lakse houding van het college van B&W rondom de problemen in de thuiszorg. De SP begrijpt niet dat coalitiepartij PvdA toekijkt hoe D66-wethouder Schroor ruim 150 cliënten weken lang zonder zorg laat zitten en ruim 200 thuiszorgwerkers op straat zet. “Dit is het moment dat de PvdA zich kan laten gelden. Doet zij dit niet, dan is zij geen knip voor de neus waard”, aldus Dijk.

Vanaf januari zijn er forse problemen in de thuiszorg in Groningen. Zo moesten de FNV en de SP signaleren dat ruim 150 cliënten al weken geen thuiszorg ontvingen. Daarnaast bleek enkele weken geleden dat ruim 200 thuiszorgwerkers bij TSN ontslagen worden en cliënten daardoor hun vaste en vertrouwde hulp kwijtraken. Dijk: “Dit college bestaat uit vier partijen: D66, VVD, PvdA en GroenLinks. Helaas zien we tot nu toe niets van het sociale gezicht van de PvdA. Terwijl dat juist nu nodig is.” Lees verder

TSN Thuiszorg belooft beterschap

Wethouders-0850In een persverklaring zegt wethouder Ton Schroor het volgende:

“Het is een voor beide partijen verhelderend en constructief gesprek geweest. We hebben goede afspraken gemaakt en we zijn nader tot elkaar gekomen. TSN zal de contractafspraken nakomen en er zal dagelijks ambtelijk contact zijn. Ik ga er vanuit dat we hiermee de ontstane problemen kunnen oplossen.”

Foto: Archief Siebrand Wiegman

Groningers al weken zonder thuiszorg

mensen - thuiszorg-1Zo’n honderdvijftig Stadjers zitten al weken zonder thuiszorg en komende week worden het mogelijk nog meer. Dat liet wethouder Ton Schroor de raad weten voor aanvang van het spoeddebat vanmiddag welke was aangevraagd door de SP en de Stadspartij. Wethouder Ton Schroor moest via de FNV en de media vernemen dat honderden mensen in Groningen zonder zorg zouden zitten. ,,Dat rijmde niet met onze informatie. Daarom heb ik TSN gebeld en wat ik hoorde was toch wel ontluisterend.” TSN blijft volgens de wethouder zwaar in gebreke. ,,We gaan met ze in gesprek en kijken wat we juridisch kunnen.” Lees verder

Je bent 94 en waar blijft mijn hulp TSN

groningen instellingen tsn thuiszorg (1 van 1)Vaak eenzaam en alleen wonend en afhankelijk van anderen. Geen internet, slecht gehoor etc. U herkent het vast wel. Zijn er ineens problemen met het verlenen van hulp. In Groningen staat de telefoon rood gloeiend laat een medewerker ons weten. De gemeente Groningen heeft laat de gegevens aangeleverd en worden inmiddels verwerkt. Dan moet er een incasso toegezonden worden en zolang deze niet ondertekend retour is ontvangen, geen thuishulp. Lees verder

Stadbestuur Groningen trek de noodbel voor TSN Thuiszorg

groningen instellingen tsn thuiszorg (1 van 1)De SP in Groningen wil dat het stadsbestuur bij staatssecretaris Van Rijn aan de noodbel trekt voor de thuiszorg. Vandaag werd bekend dat de zorgorganisatie TSN uitstel van betaling heeft aangevraagd. SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk: “De problemen bij TSN bedreigen landelijk duizenden banen van thuiszorgwerkers en brengen tientallen duizenden cliënten in onzekerheid. Dat is onacceptabel.” Lees verder

SP Groningen bezorgd en verbaasd over aantal ontslag TSN Thuiszorg

groningen-centrum-vismarkt-red de zorg-1De SP in Groningen is bezorgd en verbaasd over het aantal verwachte ontslagen bij TSN Thuiszorg. Op eerder vragen aan het college van B&W kreeg de SP het antwoord dat erbij TSN Thuiszorg geen ontslagen zouden vallen of dat het niet bekend was. Nu geeft directeur Zion Jongstra bij RTVNoord aan er per 1 januari 2016 zo’n 350 thuiszorgwerkers ontslagen zullen worden. Volgens de SP moet het college van B&W meer doen en meer middelen ter beschikking stellen om echte banen en goede zorg te behouden. Lees verder

Keukentafelgesprekken asociaal en mensonterend in Groningen

groningen-paddepoel-caspormor-keukentafelgesprek-6Er moet bezuinigd moet worden op de thuiszorg. Daarom krijgt u minder uren.”

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk noemt de manier waarop het stadsbestuur van Groningen omgaat met thuiszorgcliënten asociaal en mensonterend. Uit een meldpunt van de SP komt naar voren dat de gesprekken die de gemeente voert met thuiszorgcliënten vooral tot doel hebben om te bezuinigen. De manier waarop de zogenaamde keukentafelgesprekken gevoerd worden komen volgens de SP denigrerend en mensonterend over. Lees verder

Oproep SP voor behoud fatsoenlijke thuiszorg

politiek, verkiezingscampagne spJimmy Dijk schrijft een open brief  aan wethouder Ton Schroor, waarin hij de wethouder en het college oproept om meer geld beschikbaar te stellen voor de thuiszorg,  zodat mensen fatsoenlijke thuiszorg blijven houden en honderden thuiszorgmedewerkers hun nuttige en noodzakelijke werk kunnen behouden. Lees verder

Themabijeeenkomst Goed verzorgd in huiskamer CasPoMor

groningen-paddepoel-caspomor-ouderenzorg-3De verandering in de zorg heeft grote gevolgen. TSN Thuiszorg betrok studenten van de Hanzehogeschool bij dit onderwerp. Aukje Jellema (Sociaal Pedagogische Hulpverlening) en Marloes Beeres (Verpleegkunde) ontwikkelden een themabijeenkomst over de ontwikkelingen van de veranderde zorg. Lees verder