Oproep SP voor behoud fatsoenlijke thuiszorg

politiek, verkiezingscampagne spJimmy Dijk schrijft een open brief  aan wethouder Ton Schroor, waarin hij de wethouder en het college oproept om meer geld beschikbaar te stellen voor de thuiszorg,  zodat mensen fatsoenlijke thuiszorg blijven houden en honderden thuiszorgmedewerkers hun nuttige en noodzakelijke werk kunnen behouden.

Geachte wethouder Schroor,

Afgelopen vier jaar maakte u als D66-wethouder onderdeel uit het college van burgemeester en wethouders. In dit college was Jannie Visscher wethouder namens de SP en verantwoordelijk voor de portefeuille Zorg & Welzijn. In die vier jaar hebben de partijen D66 en SP goed samen gewerkt, en met resultaat. Een goed voorbeeld van dit resultaat is het in februari 2014 gepresenteerde onderzoek van Abvakabo FNV naar de kwaliteit van thuiszorg in de 50 grootste gemeenten. Groningen eindigde op de tweede plek als best presterende gemeente. Iets om trots op te zijn.

 

De SP groeide in de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 uit tot de tweede partij van Groningen. Na acht jaar collegedeelname wilden wij graag weer onze verantwoordelijkheid nemen. Maar het liep anders. In mei trad een nieuw college van D66, PvdA, GroenLinks en VVD aan, dat helaas niet voor samenwerking met de SP koos. Nu bent u als wethouder verantwoordelijk voor de toekomst van de zorg. Dat is geen gemakkelijke taak. En dit kabinet van VVD en PvdA, gesteund door de gelegenheidspartijen D66, SGP en CU, maken het u extra moeilijk.

 

Onlangs liet Nieuwsuur zien hoe duizenden ouderen wachten op een plek in een verzorgings- of verpleeghuis. Het kabinet wil 800 van de 1300 verzorgingshuizen sluiten. Zij doet dit met het argument dat ouderen langer thuis willen blijven wonen. Omdat deze ouderen wel hulpbehoevend zijn, ook als ze thuis wonen, zal de vraag naar thuiszorg logischerwijs stijgen. Vreemd genoeg bezuinigt dit kabinet ook nog eens 40 procent op het budget van gemeenten voor de uitvoering van de thuiszorg. Voor Groningen betekent dit dat de 15 miljoen die in 2014 beschikbaar is, wordt afgebouwd naar 9 miljoen in 2015 tot maar 7 miljoen voor 2017. Zo dreigt de goede thuiszorg in Groningen in no-time afgebroken te worden. Ik vind dat een schande!

 

U kunt hier iets aan doen, door in 2015 meer geld te reserveren voor goede thuiszorg. Zodat ouderen ook echt langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, mensen fatsoenlijke thuiszorg blijven houden en honderden thuiszorgmedewerkers hun nuttige en noodzakelijke werk kunnen behouden. Tot nu toe kiezen u en uw coalitiegenoten hier niet voor. Zo ontstaat er onnodig veel onrust en onzekerheid in de samenleving, omdat er onmenselijke situaties dreigen te ontstaan voor de hulpbehoevende ouderen zoals vereenzaming en verwaarlozing. Het goede kwalitatieve resultaat dat Groningen heeft gehaald met de thuiszorg zou ook nooit bereikt zijn zonder er geld in te investeren.

 

Ik heb u eerder al voorgesteld om de 2,5 miljoen euro die uw college wil uitgeven aan een economisch programma te reserveren voor goede thuiszorg. De resultaten van gemeentelijke economische programma’s zijn altijd onbekend, onzeker of nihil. Door 2,5 miljoen uit te geven aan thuiszorg garandeert u meer en betere thuiszorg voor behoevenden, minder of geen verlies van nuttige banen en neemt u enorm veel onzekerheid weg bij vele cliënten, ouderen en werknemers. Zo besteedt u één euro drie keer zinvol. Dat moet u, tevens als wethouder Financiën, toch als muziek in de oren klinken? De keus is aan u…

 

Met vriendelijke en strijdbare groet,

Jimmy Dijk

fractievoorzitter SP Groningen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *